ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา

 ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

***************************************************************************************

         เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตร Skill Development for Supervisor โดยนำเนื้อหาจากหนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน ซึ่งผมเป็นผู้เขียน ในระหว่างที่บรรยายในหัวข้อการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ผมได้นึกถึงเรื่องตาบอดคลำช้าง (6 blind man and the elephant) จึงขอนำมาทำเป็นสไลด์ ประกอบแนวคิด สั้นๆที่ว่า

 

 

 

เห็นเพียงหนึ่งส่วน                   นึกเอง ว่าเห็นสิบส่วน
เข้าใจเพียงสิบส่วน                   อ้างว่า เข้าใจร้อยส่วน
ทำเพียงร้อยส่วน                     ประกาศก้องว่า ทำพันส่วน
                   ....

ดูปัญหาบางส่วน                     นึกเองว่าเห็นหมดทุกส่วน
แก้ไขปัญหาบางส่วน                บอกคนว่าแก้ไขได้ทั้งหมด
ทำเช่นนี้ ปัญหาย่อมเกิดขึ้น         แก้ไขวนไป มิรู้จบ
มิสาย                                หากเริ่มแก้ไข ปรับตัว 
                    ....

มองกว้าง ทำครอบคลุม โอกาสสำเร็จสูงขึ้นแน่นอน โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ     

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5 เหตุผลที่ทำให้คนเชื่อคุณอย่างสนิทใจ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN ไคเซ็น การปรับปรุงให้ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป Continuous article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5แนวทางการปรับตัวสู่ Next Normal article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร สร้างอนาคต ไม่เสียเวลา ถ้าคิดก่อนลงมือทำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 4 คำถามในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานประจำปีที่ผู้นำต้องทราบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 6 สิ่งที่ทำให้คุณไปไม่ถึงไหน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5 เทคนิคการสื่อสาร ที่ผู้นำห้ามพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ... ควรระวัง ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่สาร กับประสิทธิผลของงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 STEP to VISUAL COMMUNICATION 7ขั้นตอนสู่การสื่อสารเป็นภาพในยุค NEXT NORMAL
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT VISUAL COMMUNICATION LEADERSHIP "ขอโทษ" คำสั้น ๆ พูดไปไม่เสียศักดิ์ศรี"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT VISUAL COMMUNICATION LEADERSHIP บทบาทผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สื่อสารอย่างไร ? สื่อสารอย่างไร ? ให้ได้ใจและได้งาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทาง 2 แพร่ง ที่ผู้นำต้องเลือก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT งานสำเร็จเร็ว และดีกว่าเดิม วิธีพัฒนาสมองให้โฟกัส
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเปลี่ยนแปลงเพื่อชัยชนะในยุค New Normal
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หัวใจของการสื่อสารสำหรับผู้นำ คือ ศรัทธา
LEADER "ผู้นำ ดูที่การกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูด หรือตำแหน่งที่ระบุบนนามบัตร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 21. กฎแห่งการมรดก (The Law of Legacy)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 20. กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ (The Law of Explosive Growth)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 19. กฎแห่งจังหวะ (The Law of Timing)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com