ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 73 การบริหารในสภาวะวิกฤติสำหรับผู้บริหารที่ทำแล้วเห็นผลดีทันที

 เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 73

การบริหารในสภาวะวิกฤติสำหรับผู้บริหารที่ทำแล้วเห็นผลดีทันที

***********************************************************

 “วิกฤติเศรษฐกิจตอนนี้!!! อยากรู้จังเลยว่าผู้บริหาร และผู้จัดการจะมีวิธีการรับมืออย่างไร?

“มีใครบอกได้ไหมว่า!!! ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานจะมีส่วนช่วยบริษัทให้พ้นวิกฤติช่วงนี้ไปได้อย่างไร?

 ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการให้องค์กรอยู่รอด และได้ไปต่อในการดำเนินธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ก็ต้องมีส่วนช่วยรับผิดชอบ

โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมไปถึงความทุ่มเท เพื่อช่วยให้บริษัท และพนักงานของเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้

แนวทางปฏิบัติ 6 ประการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลในสภาวะวิกฤติสำหรับผู้บริหาร มีดังนี้

1.       ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตระหนัก เราเป็นผู้บริหาร มีลูกน้องมากมาย เราต้องไม่แสดงอาการตกอกตกใจ หรือทำท่าทางประหวั่นพรั่นพรึง จนเสียอาการ เพราะจะทำให้ลูกน้องเสียขวัญกำลังใจไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือ ต้องนิ่ง ตั้งสติ รีบศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ รวมไปถึงประเทศไทยของเราเอง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน กำลังซื้อของผู้บริโภค และที่ขาดไม่ได้ เราต้องติดต่อกับลูกค้าเพื่อทราบความต้องการสินค้า และติดต่อกับซับพลายเออร์ที่มีทุกรายเพื่อทราบถึงสถานการณ์การทำงานของพวกเขา ณ ปัจจุบัน แล้วเราก็นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล เพื่อวางแผนการดำเนินงานที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป  

 

2.       ปลุกขวัญ และสร้างพลัง พยายามพูดคุย และสื่อสารในเชิงบวก และให้กำลังใจลูกน้องทุกๆคน เช่น พูดว่า “พี่เชื่ออย่างสุดใจเลยว่า ถ้าพี่ และน้องๆทุกคน ร่วมมือร่วมใจและพร้อมที่จะเสียสละแล้วละก็ พวกเราทุกคนก็จะผ่านวิกฤตินี้ได้อย่างแน่นอน พี่เชื่ออย่างนี้จริงๆนะ ดังนั้นพวกเราทุกคนต้องสู้”

 

3.       โค้ช และให้ Feedback สิ่งนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีเวลาว่าง เพราะไม่ได้ผลิตสินค้าเต็ม 100% โอกาสทองอย่างนี้ไม่มีบ่อย เราต้องรีบโค้ช สอนงาน และให้ Feedback ลูกน้อง เพื่อช่วยทำให้เขาได้รับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และงานให้ดีขึ้น

 

4.       ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้เป็นรูปธรรม ถ้าบริษัทไหน หรือองค์กรใดมีการหยุดการผลิตในตอนนี้แล้วละก็ อย่าปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปนะครับ รับปรับปรุงการทำงานกันเลย โดยอาจใช้เครื่องมือ VA/VE (Value Analysis/Value Engineer) IE (Industrial Engineer) OR (Operation Research) หรือ LEAN การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) หรือเทคนิคอื่นๆ ตามความเหมาะสม

5.       ปรับองค์กรให้ยืดหยุ่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง  โดยศึกษาระบบการทำงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน การรับภาระงาน Job Description และนำมาปรับปรุง เพื่อวางแผนกำลังคน ให้เหมาะสมกับการทำงาน

6.       เตรียมแผนงานในอนาคตทั้งด้านบวก และด้านลบ อนาคตไม่มีใครรู้ว่า วิกฤติในครั้งนี้จะยุติเมื่อไหร่? และจะมีผลเสีย ผลดีอย่างไร? เราไม่รู้จริงๆ ส่วนใหญ่ก็คาดคะเน หรือคาดเดาเอา ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ได้คือ เตรียมความพร้อมโดยการวางแผนรองรับเอาไว้ทั้งสองแบบ ดังนี้ แผนด้านลบ ถ้าวิกฤติยิ่งแย่ลงไปอีก เราจะทำอย่างไร? ได้บ้าง เช่น ลดพนักงาน หยุดการผลิต เลิกผลิตสินค้าบางชนิด เป็นต้น และแผนด้านบวก ถ้าวิกฤตินี้เกิดยุติได้อย่างรวดเร็ว แล้วมีคำสั่งการผลิต หรือความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจะต้องเตรียมอะไรเอาไว้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ หรือปัจจัยการผลิตอื่นก็สุดแล้วแต่

จากแนวคิดทั้ง 6 นี้ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติครั้งนี้ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกๆท่านนะครับ สุดท้ายผมขอฝากคมคิดสะกิดใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันว่า

“การจัดการในสภาวะวิกฤติจะบรรลุผลถ้าเราทุกคน ทำเดี๋ยวนี้ ทำได้เลย ทำทันที เห็นผลทันที เพราะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราร่วมมือร่วมในกัน”

 

ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆท่าน สู้ๆนะครับ

#ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
#Dr.Thongpunchang Pongvarin
#Management GURU by Dr.Thonog BT
#
bt-training.com
Mobile.0898118340

Www.bt-training.com ครับ

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Perception เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com