ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 76 10 วิธี ที่ทำให้องค์กรขาดคุณไม่ได้จริงๆ

 เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 76

10 วิธี ที่ทำให้องค์กรขาดคุณไม่ได้จริงๆ

***********************************

 “ปัดโธ่เอ๊ย!!! ทำไมชอบรอคำสั่งกันจัง”

“จะบ้าตาย!!! ทำไมถึงคิดเองไม่เป็นว่าจะต้องทำอะไรต่อไป”

“ไม่เข้าใจจริงจริ๊ง!!! ทำไมพนักงานบางคนทำงานเหมือนหุ่นยนต์

ที่ต้องรอป้อนให้ป้อนคำสั่งก่อน ถึงจะทำงานได้”

 

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก หลายท่าน

รวมไปถึงตำรับตำรา หลายเล่ม

มีความเห็นพ้องต้องกันว่า

การทำงานในอนาคตอาจจะไม่มีเรา...

เพราะหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่

พนักงานที่เดินจนแทบจะชนกัน

ก็จะน้อยลงไป จนเหลือเพียงไม่กี่หยิบมือ

 

“เฮ๊ย!!! จริงเหรอ?

แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน

จะไปทำอะไรเลี้ยงปาก เลี้ยงท้องกันล่ะทีนี้”

 

อนาคตจะเป็นอย่างไร? จริงหรือไม่? ก็ไม่มีใครรู้

ดังนั้นเราก็ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับ...

มาอยู่กับปัจจุบัน แล้วหันมาพัฒนาตนเองจะดีกว่า

 

ดังนั้น ถ้าหากเราอยากประสบความสำเร็จ และดูดี

ในสายตาของหัวหน้าของเราแล้วละก็ ผมขอเสนอ

10 วิธี ที่ทำให้องค์กรขาดคุณไม่ได้ มีดังนี้ครับ

1.   คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า และมี a sense of urgency

2.   มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.   คิดเป็น ทำเป็น ทำเป็นระบบ ทำแบบมีขั้นมีตอน โดยว่าจะต้องทำอะไร ในเวลาใด และไม่ควรทำสิ่งใด ในเวลาใด และที่สำคัญต้องทำงานได้หลายหน้าที่อีกด้วยนะครับ 

4.   ทำงานรวดเร็ว ไม่มีระเบียบ

5.   กล้าแสดงความคิดเห็น แต่ต้องดูกาลเทศะ

6.   ยอมรับความจริง ไม่หลง ไม่หลอกตัวเอง และความคิดเห็นที่แตกต่าง

7.   มีจุดยื่น และมีความมั่นใจในการทำงาน รวมไปถึงมีความมั่นองค์ทางอารมณ์ (EQ)

8.   มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับบุคคลที่แตกต่างได้ดี

9.   มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอารัด เอาเปรียบ รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีหิริ โอตตัปปะ (ละอาย และเกรงกลัวต่อการทำสิ่งผิด) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นแก่พวกพ้องจนลืมผลประโยชน์ขององค์กร

10.    มองภาพรวม ทำงานเป็นทีม

 

ผมเชื่อมั่นว่า ถ้าท่านทำได้ทั้ง 10 นี้แล้วละก็

ท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เป็นบุคคลที่องค์กรต้องการอย่างแน่นอนครับ

 

ท่านว่าจริงไหมครับ?

 

#ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
#Dr.Thongpunchang Pongvarin
#Management GURU by Dr.Thonog BT
#
bt-training.com
Mobile.0898118340
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart เรื่องสำคัญที่ห้ามพลาด article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง 6 Big Loss ความสูญเปล่าหลัก 6 ประการของเครื่องจักร article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง เปิด 6 เครื่องมือพื้นฐาน ที่ทำให้กิจกรรม 5ส ประสบความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง กุญแจสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง นี่คือผลลัพธ์ของความพยายาม Try Again and Again อย่าท้อ จงพยายามต่อไป แล้วเราจะเรียนรู้ และเติบโตในสักวัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง ยิ่งรู้ก่อน ยิ่งพัฒนาพันาได้ก่อน แผนผังความสามารถ Skill Matrix
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กับ ดร.ทองพันชั่ง เพราะทำสิ่งนี้ชีวิตจึงมีความสุข เทคนิคการรักตัวเอง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร "เก่ง ! และเฮง! " แน่ ๆ เมื่อรับมือ กับ 5 สถานการณ์ประจำวัน ด้วย Growth Mindset
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร แนวทางการเรียนรู้ของคนเก่ง ด้วยเทคนิค สุ จิ ปุ ลิ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5 ความเชื่อของคนที่ประสบความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า สินค้า และ บริการ ไม่ได้มาตรฐาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร แนวทางการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร การบริหารหน้างานของ Monozukuri
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ความเชื่อสำคัญต่อความสำเร็จเสมอ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 10 หลุมพรางของการเรียนรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 10 สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร วิธีรักษาความจำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร VHF เทคนิคช่่วยจำไม่มีวันลืม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความจำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ลูกน้องเรียนรู้ได้ดีเมื่อหัวหน้าทำแบบนี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com