ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 81 หายเครียดไปเยอะ เพราะรู้สิ่งนี้

 เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 81

หายเครียดไปเยอะ เพราะรู้สิ่งนี้

*****************************************

 “หันไปทางไหน ก็มีแต่คนวิตกกังวล”

 “หันไปทางไหน ใครๆ ก็บ่นว่าเครียด”

 “จะมีวิธีไหนที่จะช่วยทำให้ความเครียด ความวิตกกังวลหายไปได้บ้างไหมนะ?

 

บทความนี้มีคำตอบครับ

http://www.bt-training.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539998840&Ntype=1

 

 

#เข้าใจง่าย ใช้ได้ทันที กับ ดร.ทอง บีที

#เพื่อประเทศไทย ทำดี ทำได้ ทำเลย

#ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
#Dr.Thongpunchang Pongvarin
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิด ซิ คิด article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ภาวะผู้นำที่ลูกน้องอยากเห็น article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10. ให้เกียรติ และไม่ถือตัว article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 9. ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 8. พัฒนาสมาชิกในทีม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7. ช่วยเหลือ และสนับสนุน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 6. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Open Mind)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 5. การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ (PSDM: Problem Solving and Decision Making)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ในการปฎิบัติงานที่หน้างาน 10 Fail in Shopfloor
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 4. การทำงานเป็นระบบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3. ความรับผิดชอบ Responsibility
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2. ความยุติธรรม Fairness
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 1. ภาวะผู้นำ LEADERSHIP
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ปีศาจร้าย 3 ตัว ต้องรีบกำจัด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ ให้ความสำคัญ เพื่อสร้างสมดุลย์ ระหว่าง องค์กร กับ ลูกน้อง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิด ก่อน เครียด เพราะความเครียดสร้างปัญหามากกว่าที่คิด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถึงเวลาที่เราจะต้อง ทำมากกว่า สำเร็จมากกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3Q พื้นฐาน ของความสำเร็จ Success
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การทำงานของชาวญี่ปุ่น รู้ไว้ได้ประโยชน์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี คือพลัง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เรื่องง่าย ๆ เราก็ทำได้ Productivity Up ด้วย ทฤษฎี Z
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เติบโตก้าวหน้าในการงานได้ไม่ยาก เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ ระบบบริหารของอเมริกา และ ระบบการบริหารแบบญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีง่าย ๆ ที่ทำให้ เราเป็นพนักงานที่น่ารักที่สุดขององค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราส่งใจ คนไทยสู้โควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เรื่องง่าย ๆ ที่ทำแล้วเห็นผลจริง TASK Management การจัดการงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong มาดูกันว่า ถ้าพนักงานไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ KPI จะเป็นอย่างไร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่เสียใจเมื่อเข้าใจ และทำงานแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งนี้? การบริหารเวลา (Time Management)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หยุดทำสิ่งนี้ คุณก็มีความสุขได้ หยุด เพื่อ สุข stop for happiness
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ให้มีเวลาเพิ่มมากกว่าเดิม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้ และทำสิ่งนี้ เขาจึงไปได้ไกลกว่าคนอื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร โดย Dr.Thong BT ห้ามพลาดเด็ดขาด!!! เตรียมพบกับ Sketchnote 7 New QCTool
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Mindset พิชิต โควิด19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาด No. 14 Matrix Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมทริกซ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคน ได้เห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด ไม่สับสนในการทำงาน No. 13 PDPC Process Decision Program Chart แผนภูมิกระบวนการตัดสินใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No. 12 Arrow diagram ผังลูกศร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT No. 11 Matrix diagram ผังแมทริกซ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้คิดเป็นเหตุเป็นผล นำไปประยุกต์กับการกำหนดกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Why Why No.10 ผังต้นไม้ Tree Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ภาพรวม 7 QC Tools
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มองเห็น และเข้าใจในภาพรวม และความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ เป็นผล เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No.9 Relation Diagram แผนผังความสัมพันธ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดแห่งเครื่องมือในการระดมสมอง ได้รับขอมูลถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม เห็นภาพรวมทั้งหมด เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No.8 แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง Affinity Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT รู้ได้ทันทีว่าสินค้าที่ผลิตอยู่นั้นตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ รู้ได้ทันทีว่ากระบวนการยังอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No. 7 แผนภูมิควบคุม Control Chart
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มีความสัมพันธ์กันหรือไม่? ถ้ามีความสัมพันธ์ล่ะ สัมพันธ์กันอย่างไร? No.6 Scatter Diagram ผังการกระจาย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก้ไขปัญหาตรงจุด มองเห็นภาพรวม ไม่เสียเวลา เพราะใช้เครื่องมือนี้ No.5 Cause and Effect Dagram หรือ แผนภูมิก้างปลา Fish Bone Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่ผิดพลาด ไม่สับสนด้วยเครื่องมือ Histogram ฮีสโตรแกรม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นปุ๊ป เข้าใจปั๊ป ทำงานต่อได้ทันที ไม่มีผิดพลาดเพราะเข้าใจเครื่องมือนี้ No. 3 กราฟ GRAPH
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นปุ๊ป รู้เลยว่าอะไรสำคัญที่สุดตามกฏ 80:20 No.2 Pareto Diagram แผนภูมิพาเรโต้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Check Sheet แผ่นตรวจสอบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 New QC Tools ฉบับเข้าใจง่าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 QC Tools ฉบับเข้าใจง่าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ZDM (Zero Defect Mindset) กรอบคิดเพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT COACHING โค้ชอย่างไร? เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การทำงานที่ถูกต้อง คืออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การพูดที่ดีที่สุดคือ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT องค์กรที่ประสบความสำเร็จเพราะผู้นำเข้าใจสิ่งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ (Motivation) กับ การให้ความรู้ (Knowledge)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT LEAN การผลิตแบบลีน เพื่ออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ในการปฎิบัติงานที่หน้างาน 10 Fail in Shopfloor
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Qualiyt Management การจัดการด้านคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บริหารคนหน้างาน Shopfloor Management ให้ได้งาน และได้ใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 6 สิ่งที่ทำให้คุณเป็นที่ 1 ในการทำงานได้ไม่ยาก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTแค่ได้ยิน หรือ ฟังอย่างตั้งใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ฉันเป็นใคร? ใน 4 กลุ่มนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 แนวทางสร่างกำไรให้องค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นต่าง มองต่าง เข้าใจต่าง อย่างสร้างสรรค์ เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแนวคิดในการสร้างทีม และการทำงานข้ามสายงาน CFM Cross Functional Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เทคนิคการลดความปลอดภ้ยที่ดีที่สุดที่บริษัทญี่ปุ่นทุกแห่งต้องทำ KYT (Kiken Yochi Training)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีจัดการกับการบริการ ที่ด้อยคุณภาพ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำงานใช้แรง หรือ ใช้สมองมากกว่ากัน การบริหารเพิ่มผลงาน High Output Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT GENBA KAIZEN เกมบะ ไคเซน การบริหารหน้างานแบบมืออาชีพ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ KM : Knoledge Management in Action
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT กุญแจแห่งความสำเร็จในการบริหารงานอุตสาหกรรมสไตล์ญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT PDCA เรื่องสำคัญ เร่งด่วน ที่ไม่ทำ ไม่ได้เด็ดขาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่สุดของการทำงาน ทำงาน ต้องได้งาน ต้องทำอย่างไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จัดการ Pain Point ให้อยู่หมัดด้วย PDCA
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Big Data รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น ไม่สับสน เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำที่ดี ผู้ตามยกย่อง ศรัทธา เพราะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำต้องคิด จะบังคับ หรือ ทำด้วยใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างแนวทางการสร้างกำไรง่าย ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการวิกฤติ (Crisis Management) เพื่อชัยชนะสำหรับผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Competency แก่นความสามารถหลัก ที่ผู้นำต้องรู้ พนักงานต้องเข้าใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บันไดสู่ความสำเร็จที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ by OFFE
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้สิ่งนี้การทำงานเป็นทีมจึงเกิด TEAMWORK
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลัก 3 เก่งสำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลัก 5 ประการสู่ชัยชนะ ของซุนวู
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 พฤติกรรม ที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาคนเพื่อให้ได้ผลที่เป็นเลิศ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะเขามองคนทำงาน เป็นแบบนี้เขาจึงเจริญก้าวหน้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บริหารบนข้อเท็จจริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่ OK นะถ้าผู้นำเป็นแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ Leadeship ที่ผู้ตามต้องการ ผู้นำที่ดีต้องมีอย่างน้อย 5ส
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ที่ต้องรีบรู้ แล้วรีบป้องกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 ไม่ที่องค์กรระดับโลกใช้กัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT โครงสร้างขององค์กรที่อยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความลับ ของความเสี่ยง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT KPI ไร้ผลเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT KPI ไร้ผลเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้ และลดสิ่งนี้เหล่านี้ บริษัทจึงสร้างกำไร และการเติบโตให้องค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จูงใจ ให้ได้ใจ และได้งานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com