ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 94 เรื่องเล่า 9 ช่อง ใช้เงินอย่างไรให้รอดวิกฤติโควิด-19

 เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 94

เรื่องเล่า 9 ช่อง
ใช้เงินอย่างไรให้รอดวิกฤติโควิด-19

********************************

 “ร้านปิด ขายของไม่ได้ แต่มีลูกน้องที่ต้องดูแล”

“ไปทำงานไม่ได้ แต่ยังต้องกินข้าว”

“โดนลดเงินเดือน แต่รายจ่ายยังคงที่”

 

ทางรอดคืออะไร?

ทำอย่างไรจึงจะบริหารเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้

 

บทความนี้มีคำตอบครับ...

 

วันนี้ผมขออนุญาตนำหลักการบริหารการเงิน

จากหนังสือชื่อ “ใช้เงินอย่างไรให้รวยขึ้น”

ซึ่งผมเองได้ใช้หลักการ

ตามหนังสือเล่มนี้มามากกว่า 20 ปีแล้ว 

โดยขออธิบายในเชิงประยุกต์เลยนะครับ

 

การที่เราจะใช้เงินให้รอดได้นั้น มีสมการดังนี้

(เงินเก็บ+รายได้) – รายจ่าย = เงินที่มีเหลือใช้

 

ในการบริหารเงินเราสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยพิจารณาจาก 2 เรื่อง ดังนี้

1.       เร่งด่วน หมายถึง กำหนดเวลาที่เกิดขึ้น เช่นถ้าเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ หรือวันนี้ ก็เรียกว่าด่วน แต่ถ้าพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า ก็อาจจะเรียกว่าไม่เร่งด่วนเหมือนกับวันนี้ ซึ่งเรื่องด่วน หรือไม่ด่วนนั้นท่านก็พิจารณาตามประสบการณ์ หรือสถานการณ์ ของท่านเองเลยนะครับ (เพราะคำว่าด่วนของแต่ละคนนั้นอาจจะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันก็ได้)

2.       ความจำเป็น หมายถึง สิ่งที่ขาดไม่ได้ หรือ สิ่งที่เราต้องทำ หรือสิ่งที่เราต้องมีเพื่อความอยู่รอด

  

คราวนี้ผมขอนำเรื่องความเร่งด่วน และความจำเป็นมาจับใส่ตารางเมตริกซ์  เพื่อประกอบการอธิบาย ได้ดังรูปครับ

 

A: เร่งด่วน และจำเป็น

หมายถึง ค่าใช้จ่ายประจำวันที่จำเป็นจริงๆ เช่นค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค เป็นต้น

 

B: จำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน

หมายถึง เงินเตรียมการสำหรับค่าใช้จ่ายในวันพรุ่งนี้ หรือช่วงเวลาต่อไป ได้แก่ ค่าอาหารในมื้อต่อไป ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าเก็บขยะ ค่าดอกเบี้ย เงินที่กู้ยืมมา เป็นต้น

 

C:เร่งด่วนแต่ไม่จำเป็น

หมายถึง รายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรเสียเงินจ่าย เช่น กำหนดจองสินค้าซึ่งอาจจะไม่จำเป็น กำหนดการต่อสมาชิก... ที่ไม่จำเป็น เป็นต้น

 

D: ไม่จำเป็น และไม่เร่งด่วน

หมายถึง รายจ่ายที่ต้องตัดทิ้งทันที เช่น สินค้าฟุ่มเฟือยที่เกินความจำเป็น หรือกิจกรรมบันเทิงที่เกินความจำเป็น (แต่ละคนให้นิยามของคำว่าสินค้าฟุ่มเฟือยที่แตกต่างกันอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ ผมไม่ขอก้าวล่วงนะครับ)

 

คราวนี้เรามาพิจารณากันต่อว่าสิ่งใดที่เราควรพิจารณา เพื่อตัดสินใจปรับลด

1.    อาหาร โดยพิจารณาว่าเราจะใช้จ่ายแต่ละมื้อสักกี่บาทดี โดยพิจารณา ความคุ้มค่า คุ้มราคา ต้องซื้อ หรือทำกับข้าวมาตามความจำเป็น ต้องรับประทานให้หมดด้วยนะครับ อย่างให้เหลือ

 

2.    ที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาดูว่า เราต้องส่งเงินธนาคาร หรือต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ เงินจะพอไหม? ถ้าไม่พอจะขอลดค่าเช่า หรือลดการจ่ายลงกับเจ้าของห้อง หรือธนาคารได้ไหม? (เราอาจลองคุยกับเขาเลยครับ ธนาคาร หรือเจ้าของห้องเขาคงเห็นใจเราเป็นแน่ เพราะเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับเรา) และผมขอแนะนำอีกนิดนะครับว่ากรณีที่เราต้องซ่อมแซม หรือปรับปรุงบ้านของเราก็ควรพิจารณาว่าระหว่างเราทำเอง กับจ้างเขาทำ อันไหนคุ้มค่า มากกว่ากัน ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ทำเองได้ก็ทำ หรือ ถ้าต้องจ้างเขาทำ เราก็ควรเอาแบบพออยู่ได้ไปก่อนนะครับ แต่สำหรับการตกแต่งบ้าน หรือห้องพัก ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบนะครับ เก็บเงินไว้ก่อนดีกว่านะครับ

 

3.    สาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ เราก็ต้องเตรียมเอาไว้จ่ายเขา และสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือ ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ช่วยกันปิด ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด (ใช้วิกฤตินี้สร้างนิสัยช่วยกันประหยัดกันเลยครับ)

 

4.       ค่าใช้จ่ายในบ้าน ได้แก่ ค่าข้าวสาร กะปิ น้ำปลา ชา กาแฟ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น เราก็มาพิจารณาดูดว่า จากเดิมเราใช้ของแพง ตอนนี้ถ้าใช้ราคาที่ถูกลงนิด แต่พอกินได้ จะไหวไหม? ถ้าเรากินได้ เราก็กินเลย ช่วยๆกันประหยัดครับ  

 

5.    สินค้าฟุ่มเฟือย ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่เราอยากได้ แต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ สินค้าประเภทที่ว่า “ของมันต้องมี” ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้งดได้ ก็งดไปก่อนนะครับ เอาเงินมากินข้าว จ่ายค่าน้ำค่าไฟกันก่อน เดี๋ยวเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปซื้อนะครับ

 

6.    ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทาง เราก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วย และช่วยกันประหยัด ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เราก็อย่าเพิ่งออกนอกบ้านเลยนะครับ ยกเว้น เวลาไปทำงานเท่านั้น

 

7.    ค่าเครื่องมือสื่อสาร อินเตอร์เน็ต ตอนนี้เราก็ใช้เฉพาะที่จำเป็นนะครับ หรือใช้ฟรีตามที่รัฐบาลแจก วิกฤติอย่างนี้เราอาจไม่ต้องการความเร็ว ความแรง แต่เราต้องการอยู่รอดมากกว่า

 

8.    สุขภาพ ร่างกาย อันนี้ก็สำคัญ อย่าลืมเตรียมเงินเอาไว้สำหรับ ค่าหมอ ค่ายา เท่าที่จำเป็น และที่สำคัญคือ รับประทานอาหารให้เหมาะสม ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส ผมแนะนำว่าเราควรทำร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง จะได้ไม่มาป่วยช่วงนี้นะครับ

 

9.       พักผ่อน หย่อนใจ รื่นเริง บันเทิงใจ ตอนนี้อยู่บ้าน อ่านหนังสือ ดูทีวี อ่านบทความดีๆ และพัฒนาตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้ไว้ก่อนเลยนะครับ

 

10.    เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน เช่น เงินช่วยงานต่างๆ  เงินเตรียมให้ญาติพี่น้องหยิบยืม อันนี้มีติดกระเป๋าไว้บ้างก็ดี เพราะดีกว่าไม่มี

 

สุดท้ายขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกนิดนะครับว่า ถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้อย่ารีบใช้จ่ายเงินถ้าไม่จำเป็นนะครับ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะจบลงเมื่อไหร่ และจะจบลงอย่างไร อย่างน้อยถ้าเรามีเงินใช้จ่าย และมีเงินเก็บอยู่บ้างเราก็จะปลอดภัยครับ

 

สุดท้ายจริงๆนะครับ ขอฝากกำลังใจให้กับทุกๆท่าน ให้สู้วิกฤตินี้ไปด้วยกัน สู้ๆ เราทำได้ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ

  

# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#เพื่อประเทศไทย ทำดี ทำได้ ทำเลย

#ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ดร.

#Thongpunchang Pongvarin Dr.

#Management GURU by Dr.Thong BT

#bt-training.com
Mobile.0898118340

http://www.bt-training.com/

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLINGCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com