ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz

 บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

ลงใน meeit.biz 

https://meeit.biz/article/theory-and-thinking/

 

Talk about
ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ [Managing director l BT CORPORATION CO,. LTD]

 

THEORY of TELLING

ภายใต้การบริหารเชิง Productivity Improvement

“การรายงาน” ล้วนเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพราะหากข้อมูลเกิดข้อผิดพลาด  ย่อมส่งผลกระทบต่อหน่วยงานทุกภาคส่วน ดังนั้น

หากเราสร้างความเข้าใจเพื่อรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง-เท็จจริงจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยสร้างเสริมความน่าเชื่อถือแก่องค์กร โลกใบนี้ มีหลากทฤษฎีที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างเหมาะสม ซึ่ง “โฮเร็นโซ” ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีของประเทศญี่ปุ่นที่หลายองค์กรชั้นนำ (ระดับโลก) ให้ความสนใจ เนื่องจากมีลักษณะจัดการเป็นระบบระเบียบ แบบแผนชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ผมมองว่าไม่ว่าจะกี่สิบกี่ร้อยปี หากมนุษย์ยังคงทำงาน โฮเร็นโซ ย่อมเป็นหนึ่งในกิจวัตรที่ขาดไม่ได้ในทุกเช้า โดยสาระสำคัญของการทำโฮเร็นโซที่ดีนั้น ผู้รายงานจะต้องสามารถสรุปข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ฟัง

  

 ครั้งแรกที่ 5ส เข้ามาในประเทศไทย คงต้องย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงเวลานั้น ญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนัก พร้อมนำนโยบายการจัดระเบียบพนักงานมาใช้ (5ส) ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมเจริญเติบโตรวดเร็ว ปัจจุบัน มีองค์กรเอกชนไทยไม่น้อยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ ทั้งประสบความสำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราทำต่อ ๆ กันมา โดยขาดความรู้ เช่นตัวอย่างที่ผมเคยเจอ มีบริษัทแห่งหนึ่งต้องการทำ 5ส ก็เลยจัดตั้งทีมขึ้นมา แล้วทีมงานดันไปก็อปปี้แบบฟอร์มการทำมาจากอินเทอร์เน็ต โดยไม่รู้เลยว่าหลักการแท้จริง หรือแก่นสาระสำคัญคือสิ่งใด ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการให้คะแนนเป็นอย่างไร พื้นที่ตรวจสอบอยู่บริเวณไหน ทำกันแบบคนตรวจก็ไม่เข้าใจ คนถูกตรวจก็หงุดหงิดใส่ ส่งผลให้ระหว่างทั้งสองแผนกทะเลาะกัน จนมองหน้ากันไม่ติดอีกเลย

 ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม เราควรทำอย่างเข้าใจในวัตถุประสงค์”

การทำไคเซ็นในญี่ปุ่นมีมานานกว่า 1000 ปี ด้วยจุดประสงค์ปรับปรุง ต่อยอด พัฒนา ในสิ่งคุ้นเคยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ในประเทศไทย มีองค์กรเอกชนหลายแห่งได้นำหลักการทำไคเซ็นมาใช้ แต่ก็ยังทำกันแบบผิดวัตถุประสงค์ เพราะมัวแต่ไปโฟกัสที่ผลกำไร แท้จริงแล้วหากนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กร ผู้บริหารควรทำความเข้าใจกับพนักงานของตนให้ดีก่อน เช่น พยายามสร้างความตระหนักในหน้าที่ ตระหนักถึงผลกระทบ และตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 การทำไคเซ็นไม่ใช่การแสวงหาผลกำไร หากแต่เป็นการปรับปรุงหรือต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่ให้พัฒนา”

 จาก 3 ตัวอย่างทฤษฎีด้านบน สังเกตได้ว่าแต่ละหลักการมีแนวทางการใช้งานที่เหมาะสมอยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้ในทิศทางใด แต่ก่อนจะนำไปใช้ต้องสามารถตอบคำถามตนเองให้ได้ก่อนว่า เรารู้จักกับทฤษฎีดีพอหรือยัง ใช้แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร สามารถปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหน และสุดท้ายจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างไร

 “Economic disruption but I’m not disrupted”

ภายใต้สถานการณ์ disruption ของโลกธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมไทยหลายแห่งได้เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์-วิธีการทำงานโดยเน้นเครื่องจักรเข้าทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่ที่ถูกปรับเปลี่ยนจะมี 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

A.I. [Artificial Intelligence] เริ่มมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสั่งงานเครื่องจักรเฉพาะด้าน เช่น งานผลิตที่ซับซ้อน หรืองานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ส่งผลให้ยอดการผลิตเติบโตและสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ROBOT ปัจจุบันตามโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ จะมีการใช้หุ่นยนต์พ่นสี (ตัวถัง) หรือใช้หุ่นยนต์เป็นช่างเชื่อมต่อวัสดุ เนื่องจากเป็นวิธีลดอุบัติเหตุจากการทำงานของมนุษย์ ทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พัก แต่การใช้หุ่นยนต์ทำงานยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ในเรื่องของต้นทุนที่สูงและซ่อมแซมยาก แต่ในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีคลื่นสัญญาณที่สามารถดาวน์โหลด-อัพโหลดข้อมูลได้รวดเร็ว

Online Network ธุรกิจยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกแล้ว แต่เป็นปลาที่ว่องไวและแข็งแรงถึงจะสามารถอยู่รอดปลอดภัย แล้วการจะอยู่รอดได้ ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างฉับพลัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการผลิตด้วยระบบออนไลน์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์ อัพเดทสถานการผลิตทุกชั่วโมง สร้างช่องทางการจัดซื้อจัดส่งด้วยระบบแอพพลิเคชั่น ติดตาม-สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านโซเชียลออนไลน์ เป็นต้น

 

“THINKING FOR DEV”

นอกจากศึกษาทฤษฎีเพื่อสร้างความใจ “การฝึกคิดต่อยอด” ล้วนเป็นหัวใจหลักต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร และการที่องค์กรจะอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ disruption ทุกแผนก-ทุกฝ่าย จะต้องช่วยกันร่วมมือพัฒนา

ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลให้มาก โดยไม่ปิดกั้นตนเอง พยายามเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่ง ฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ควรรอบรู้เรื่องการบริหารจัดการบุคลากร การจัดสรรเวลา และการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเชี่ยวชาญ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ฟันเฟืองสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ แม้จะมีเครื่องจักรทันสมัย ระบบจัดการพร้อมสรรพ หากแต่ไม่มีคนทำงานทุกอย่างก็ไม่สามารถเกิดขึ้น แต่ใช่ว่าการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการณ์จะสามารถนิ่งนอนใจได้ในยุคปัจจุบัน ด้วยการมาของเทคโนโลยีสื่อสาร 5G การเลิกจ้างงานมนุษย์ครั้งใหญ่อาจกำลังมาถึงในไม่ช้า ดังนั้น พนักงานควรหมั่นฝึกฝนทักษะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนตัว ห้ามหยุดนิ่ง ไม่อย่างนั้นอาจจะลำบากได้ในอนาคต

 

การฝึกคิดต่อยอดและพัฒนา คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่”

 

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Effective Meeting ประชุมไม่น่าเบื่อ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เส้นทางสู่การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ article
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน ตอนที่ 1 article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ LEADERSHIP ที่ดีที่สุดของโลก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลูกค้าภายใน คนสำคัญที่ไม่ควรลืม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พูดแล้วคนเชื่อ และยินดีทำตาม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร Perception ยกกำลัง 2
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Perception เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com