ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ

 3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ

 

เก่งคิด (Thinking)

  • คิดอนาคต ตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์
  • มองภาพรวม
  • หาทางทำให้บรรลุเป้าหมายและทำงานอย่างมีความสุข
  • ดีกว่า เร็วกว่า ประหยัดกว่า เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงกว่า
  • คิดบวก สร้างสรรค์ เชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ เป็นระบบ บูรณาการ เชื่อมโยง สังเคราะห์

 

เก่งคน (human resource)

         เข้าใจความแตกต่างของคน

         ให้เกียรติ และเคารพผู้อื่น

         ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ

         ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

         มอบหมาย และติดตามงานเหมาะสมกับคน

         พัฒนาคนจากจุดแข็งของแต่ละคน

         สอนงาน โค้ช พี่เลี้ยง

         เอาใจผู้อื่นมาใส่ใจตนเอง

 

เก่งบริหารจัดการ (management)

         Planning วางแผนงานรอบด้าน รอบคอบ

         Organizing จัดองค์กรได้เหมาะสมกับงาน

         Leading นำทีม กระตุ้น จูงใจ โน้มน้าว ช่วยเหลือ โค้ช Feedback ได้ตรงจุด เหมาะสม

         Controlling ควบคุมให้งานเป็นไปตามแผน

         Evaluating ประเมินผลงานเหมะสม ครบถ้วน ยุติธรรม เท่าเทียม

         Continuous improvement and innovation ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรรมใหม่ ๆ

 

ท่านสามารถติดตามบทความ

รูปภาพ และ Mindmap รวมมากกว่า 370 เรื่องราวได้ที่


#เพื่อประเทศไทย ทำดี ทำได้ ทำเลย
#ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ดร.
#Thongpunchang Pongvarin Dr.
#Management GURU by Dr.Thong BT
#
bt-training.com
Mobile.0898118340
http://www.bt-training.com/
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 2. กฏแห่งขีดอิทธิพล Law of the Influence article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 1. กฏแห่งขีดความสามารถ Law of the Lid article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คำปฏิญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน บทสรุป บัญญัติ 10 ประการของอิคิไก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความสุขอยู่ที่ตรงไหน ?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลดความสับสน เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา คิดเป็นภาพ เขียนเป็นภาพ สื่อสาร และพูดด้วยภาพ เป็นประโยชน์มาก ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อยากอยู่รอดต้องทำสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT DMAIC ทำงานเร็วขึ้น คุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง ด้วยเทคนิคระดับโลก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้ที่ประสบความสำเร็จ เขาไม่ทำสองสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ikikai อิคิไก เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเรา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการปรับปรุงง่าย ๆ 3 ขั้นตอนทำไคเซ็นจากสิ่งใกล้ตัว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ 4 ทิศ ศาสตร์แห่งการค้นหาตนเอง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คุณคิดว่าเขาจะเลือกอะไร? เมื่อพ่อค้าต้องเลือก ระหว่าง เงิน กำไร กับคุณณธรรม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การสร้างจริยธรรมโดยเน้นที่คนสำหรับผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิด ซิ คิ ชีวิตมีค่า อย่าตกหลุมพรางของความสุขชั่วคราว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำตัวจริง ของจริง เขาแก้ไขปัญหากันแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว กำหนดเป้าหมายให้ดีก่อนเร่ิมออกเดินทาง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ประเมินผลงานที่ผู้บริหารอยากเห็น การประเมินเพื่อการพัฒนา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน LEADERSHIP SUSTAINABILITY โดย DAVE ULRICH และ NORM SMALLWOOD
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 4 สิ่งที่ทำให้ MISSION to SUCCESS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไปได้ไกลเพราะเข้าใจ Competency 3H
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานเก่งขึ้นเมื่อปฏิบัติตามหลักพื้นฐาน 5 ประการของการบริหาร โดย Peter F. Drucker
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีทำให้ลูกค้ารักหมดใจ และติดใจซื้อซ้ำ ที่บริษัทระดับโลกใช้กัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3หัวใจของการพัฒนาคุณภาพที่นำมาใช้งานได้จริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3MU รีบค้นหาแล้วปรับปรุงทันทีก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบโมโนซุคุริ Monozukuri ที่คนญี่ปุ่นใช้กันตอนนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลังยุคโควิด19 พนักงานที่ทุกองค์กรต้องการหน้าตาจะเป็นอย่างไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำที่ดี เขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ขอบคุณสมอง และความคิดที่ทำให้ฉันมีความสุข
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไคเซ็นให้เป็นผลด้วย ECRS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หัวหน้ายิ้มก็ไคเซ็นแล้ว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หัวหน้ายิ้มก็ไคเซ็นแล้ว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เข้าใจแล้ววันนี้ว่า ไคเซ็น เป็นหน้าที่ของใคร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT PDCA นำไปใช้ได้ใน 1 นาที
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ส่งกำลังใจสู่ชัยชนะ ก้าวข้าม 4 อุปสรรคเพื่อถึงเส้นชัยของชีวิต
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คนเก่งเขาหยุดพฤติกรรม "ปัญหาใหม่มา ปัญหาเก่าผุด" เพราะทำสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไคเซ็นไม่ยาก แค่เข้าใจสิ่งนี้ 6 พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมจนคนต้องทึ่ง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิดแบบไหน? ที่ทำให้หัวหน้ามีความสุข เมื่อลูกน้องได้ยินว่า "ช่วยทำไคเซ็นหน่อย"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก้ไขปัญหา และทำไคเซ็นได้ดีกว่าเพราะทำสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เข้าใจจุดเริ่มต้น พื้นฐานของไคเซ็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตอบได้ให้ 1,000,000
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บ่อเกิดแห่งปัญญา และทุก ๆ ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สิ่งที่พูดได้ อาจจะไม่จริง เพราะสิ่งที่เป็นความจริงอาจจะพูดไม่ได้ หรือมีโอกาสได้พูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทายซิว่า อะไร? สำคัญกว่ากันระหว่าง คุณธรรม VS อำนาจเงิน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อัจฉริยะ ยอดนักจำ เกิดจาก สุ จิ ปุ ลิ และลงมือทำจนภาพฝันเป็นจริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานแบบ ไร้จินตนาการ + รอคำสั่ง + คิดไม่เป็น = หุ่นยนต์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บัวรดใจ หัวใจของผู้นำ ที่ผู้ตามอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เก่ง + ดี + สามัคคี คือคนที่องค์กรต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ฝันใหญ่ ฝันได้ ฝันไป แต่ก็อย่าไกลเกิน จนลืมเรื่องใกล้ตัว "ช้า ๆ ได้พร้า สองเล่มงาม"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอ ผู้นำที่ดีต้องกล้าส่องกระจก และยอมรับความจริงของตน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถึงเวลาออกจากวังวนซะที จะออกจากปัญหาเดิม ๆ ต้อง พยายามมากขึ้น คิด และทำสิ่งใหม่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ดูที่แก่นสาร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถ้ารักลูกน้องจริง 3 บ ที่ผู้นำห้ามทำ บ้าอำนาจ เบื่อลูกน้อง โบ้ยงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว จาก BIG DATA สู่ BEST People
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการออกแบบได้ด้วยขั้นตอนนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สอนให้เข้าใจสอนให้ได้ดั่งใจ เรียนรู้วิธีสอนของพระพุทธเจ้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เค้กกำไรของบริษัทเราอยู่ที่นี่เอง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คนคิดใหญ่เขาคิดกันแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ข่าวดี ! เจอแล้วโบนัสประจำปีอยู่ที่นี่ นี่เอง
ผู้นำต้องเรียนรู้ หัวใจในการสร้างคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำต้องเรียนรู้ และก้าวสู่ยุคแห่งความคิดสร้างสรรค์ The Creative age
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักคิดก่อนใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ภาวะผู้นำในโลกที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 แพร่ง ไม่เสียใจเพราะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดวิชา ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำจาก เซนเซโทโมโซ โกบาตะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อย่าให้เรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องปกติ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลูกน้องก็คือคนที่มีหัวใจนะ "เบาได้เบา"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตามหามานาน เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ด้วย ตาไคเซน KAIZEN EYE
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หัวใจของการควบคุมบริหารจัดการคือสมการนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTเมื่อเกิดปัญหาต้อง 5GEN หัวใจของการบริหารแบบญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTเปิดมุมมอง ทรรศนะใหม่ในความขัดแย้ง Conflict Mangement
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Dr. Deming ดร.เดมิ่ง สอนว่า การสร้างคุณภาพอย่างยั่งยืน TQM การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ข้อผิดพลาดที่ทำให้องค์กรไปไม่ถึงไหน เรียนรู้ และปรับปรุงก่อนจะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ท่านพุทธทาสสอนว่า การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม
ทัศนคติ กับ ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อย่างนี้ก็มีด้วย ตรรกะสุดแปลก แต่มีอยู่จริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิดกลยุทธที่ ไม่เพ้อฝัน จับได้จริง และบรรลุผลจริง 5P by Mintzberg
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ขอเอาใจสายโรงงาน AM Basic Automous Maintenence การดูแลรักษาด้วยต้นเองเบื้องต้น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อย่าเครียด จนลืมสิ่งสำคัญที่ต้องทำนะครับ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะใจหัวหน้า ใน 3 ขั้นตอน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ยิ่งโต ยิ่งน่ารัก น่าเคารพ เพราะไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่ผู้นำต้องคิด ยิ่งโตต้องยิ่งระวัง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่เดือดร้อนภายหลังเพราะรู้ วิธีคิดก่อนที่จะรับอาสาไปช่วยคนอื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTวิธีบริหารลูกน้อง 4 ประเภท ภาวะความต่อเนื่องของความเป็นผู้นำ Leadership Continuum ทำแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความรับผิดชอบต่อสังคม Social resposibility caregories
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เวลาของผู้อื่นก็มีค่า อย่าเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการทำให้เขาเสียเวลา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มนุษย์ที่ดีที่สุด วัดกันที่ไหน? มนุษย์ที่ดีที่สุด คืออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถึงเส้นชัยเร็วกว่า สบายกว่า เพราะมีวิชาตัวเบา "เลิกแบก แล้วพุ่งตรงไปที่เป้าหมายถึงเร็วกว่าเยอะ"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่รอแล้วนะ มาสร้างนิสัยลงมือทำทันที
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ล้มได้ ก็ลุกได้ แพ้ได้ ก็กลับมาชนะได้ ข้อปฏิบัติเมื่อเราพ่ายแพ้ ที่ทำให้เรากลับมาเป็นผู้ชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTมาร่วมกันโลกสงบสุข สังคมสงบสุข ด้วยแนวคิด 2 อย่า + 3 ยอม
กฎ 10 ข้อ ที่ทำให้คนชอบคุณ จากประธานาธิบดีคนที่ 36 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT รวมวิธีคิด และวิธีทำของคนที่สำคัญ อยากเป็นคนสำคัญ ต้องคิด และทำเหมือนคนที่สำคัญ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการปลูกทัศนคติดี ๆ ให้ชีวิต เพื่อพิชิตความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
คำกลอนสอนใจ มงคล ๓๘ ประการ ข้อแรก ไม่คบคนพาล
นิสัยของผู้นำเขาดูกันที่ไหน? จากสไลด์ที่สวยหรูในห้องประชุม หรือสิ่งที่ตนปฏิบัติกับลูกน้องที่หน้างาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT กลยุทธคิดใหญ่ วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิค 5 ข้อ เราก็ทำได้ไม่ยากเลย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการคิดใหญ่ จากหนังสือ THE MAGIC OF THINKING BIG
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีสร้างความเชื่อมั่น และกำจัดความกลัว จากหนังสือ THE MAGIC OF THINKING BIGCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com