ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในงานบริการ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในงานบริการ

ลิขสิทธ์หลักสูตร โดย อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel: 089-8118340)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ  

หนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว

หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน 

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน 

หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน 

หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ” 

ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

3. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจำปี 2554 ” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

4. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน “ การประกวด Small Group Activity (SGA) , KAIZEN Award ยอดเยี่ยม รอบตัดสิน ประจำปี 2556 ”จัดโดย กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ

6. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบรรยาย หลักสูตรนี้ ให้กับสถาบันผึกอบรมและบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้ว เช่น

- บริษัท พานาโซนิค (Panasonic) ประเทศไทย จำกัด - บริษัท อีเล็กโทรลักซ์ (Electrolux) ประเทศไทย จำกัด

- บริษัท Daichi Packaging  ประเทศไทย จำกัด - บริษัท Technip Engineering (Thailand) Ltd.

- บริษัท ทีบีเคเค (TBKK) ประเทศไทย จำกัด - บริษัท RONDA Thailand Co., Ltd.

- บริษัท YS Pund จำกัด (จำนวน 2 รุ่น) - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่

- บริษัท ไบเออร์ดอร์ฟ ประเทศไทย จำกัด (จำนวน 10 รุ่น) - บริษัท ฟิลไทย (Filthai)  จำกัด

- บริษัท ไพรมัส (Primus) จำกัด - บริษัท Double Stars จำกัด

- บริษัท Saralee Coffee and Tea จำกัด - บริษัท Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.

- บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด - บริษัท Pure food Co.,Ltd.

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Public Training) จำนวนหลายรุ่น - บริษัท KITZ (Thailand) Co.,Ltd

- บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - บริษัท ทรูมูฟ จำกัด

- บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท  แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด - บริษัท สตาร์โพลิเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( 2 รุ่น )

- บริษัท DS Smith Rapak (Thailand) Ltd. - บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 3 รุ่น

- บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ( 3รุ่น ) - บริษัท ออยล์เลส (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท Nippon paint (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท Thai NJR จำกัด

- บริษัท ไทยดีคัล จำกัด ( 2รุ่น ) - บริษัท Villeroy & Boch (Thailand) Co.,Ltd.

7. บริษัทจะได้รับการประเมินเพื่อทราบระดับและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจิตสำนึกคุณภาพของพนักงาน ซึ่งนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป

หลักการและเหตุผล

ปัญหาชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Damage) ต้องแก้ไขงาน (Rework) หรือไม่ได้คุณภาพ (Defect) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay) ลูกค้าส่งสินค้าคืน หรือ ร้องเรียน (Customer Return or Complain) และการไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน 

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และความมั่นคงของบริษัท จากการวิเคราะห์พบว่า “การขาดจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) ในการปฏิบัติงาน” เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน โดยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นของหน่วยงานทีเดียว

ผู้เรียนจะได้ทราบขั้นตอนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเริ่มจากการประเมินจิตสำนึกคุณภาพ เพื่อทราบระดับของจิตสำนึกของคุณภาพของพนักงาน การให้ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณภาพในมิติต่างๆ  ความคาดหวัง 3 ประการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  และเครื่องมือ หรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง จนพนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีทัศนคติที่ดีในการสร้าง และรักษาคุณภาพ และรักในงานที่ตนปฏิบัติ 

“ผู้เรียนสามารถนำแบบทดสอบกลับไป ทดสอบระดับจิตสำนึกคุณภาพในหน่วยงาน ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเข้าใจในคุณภาพ การรับรู้เป้าหมาย ความรู้ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และประเมินผลงาน การขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน แล้วทำการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข ได้อย่างตรงจุด และเป็นระบบ”

“การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ” จึงเป็นแนวทางใหม่ที่ใช้ในการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และพนักงานผู้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการรับรู้ที่เหมาะสม ผลที่ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในหน่วยงาน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกคุณภาพ

2. เพื่อสร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึก ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4. เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นจริงกับบริษัท

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างจิตสำนึกในปฏิบัติงาน

หัวข้อการบรรยาย

1. หัวใจในงานบริการขับรถ 

2. เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการสำหรับพนักงานขับรถ

3. การประเมินจิตสำนึกคุณภาพ โดยแบบทดสอบเพื่อประเมินก่อนเรียน

4. ปัญหาคุณภาพ ที่พบในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไข

5. คุณภาพด้านบริการในมิติต่างๆ 

6. การให้ความสำคัญกับลูกค้า

7. เทคนิคการให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ 

8. การทำถูกตั้งแต่ครั้งแรก (Do it Right the First Time)

9. กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ การยอมรับ และการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ

10. การรับรู้ในความคาดหวัง 3 ประการ  คือ ความคาดหวังของลูกค้า ของหน่วยงาน และของหัวหน้างาน 

11. แนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริการ 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. ปรับปรุงการให้บริการขับรถได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

2. ทราบถึงระดับของจิตสำนึกคุณภาพในการบริการ

3. การสร้างความประทับใจในการบริการสำหรับพนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

4. ได้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องการการสร้างจิตสำนึกในการบริการ 

5. ได้เรียนรู้แนวคิดภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพในการบริการในมิติต่างๆ 

6. สามารถประยุกต์กระบวนการรับรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน

7. แนวทางการสร้างจิตสำนึกภาคปฎิบัติตั้งแต่เริ่มตน จนบรรลุผลการปฏิบัติ

8. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

9. นำแนวคิด เครื่องมือ หรือกิจกรรม  ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ลักษณะการบรรยาย 

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

 

วิทยากรผู้บรรยาย :  คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์   

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management)  

บรรยายให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และบริษัทชั้นนำต่างๆ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

(Doctor of Business Administration : Program in Industrial Business and Human Resource Development (D.B.A.))

ปริญญาโท สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)

    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดำเนินงาน (Operation Research)

ผู้เขียนหนังสือ 

หนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต บจก. ธรรมนิติเพรส

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership) บจก. ธรรมนิติเพรส

หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน   สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง สำนักพิมพ์ Think Beyond

คู่มือการปฏิบัติการด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา (ส่วนการเชียนแผนปฎิบัติการ-Action plan) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ตำราเรียนทางไกล การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยซันโน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)

บทความในนิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR  Management

บทความในหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ (Post Today)  

บทความนิตยสาร Productivity Corner ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Column Share Idea )

บทความ ใน www.bt-training.com  www.peoplevalue.co.th   www.hrcenter.co.th  , OK Nation blogและอื่นๆ 

 

***************************************************

 

หากสนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด  

โทรศัพท์ : 035-275562

สายด่วน : 089-9273326 หรือ 089-8118340

อีเมล์ : sangsankit@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.bt-training.com   

 

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อบริษัท :  *
ประเภทของธุรกิจ :
ที่อยู่บริษัท :  *
ลักษณะธุรกิจ :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :  *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :  *
กำหนดการจัดอบรมโดยประมาณ :  *
สถานที่จัดอบรม :
จำนวนรุ่นที่ต้องการจัด :  *
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น :  *
จำนวนวันที่ต้องการจัดอบรมต่อรุ่น : 0.5 วัน
1 วัน
2 วัน
มากกว่า 3 วันขึ้นไป
ตำแหน่งของผู้เข้าอบรม : ระดับพนักงานปฎิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้จัดการ
ระดับผู้บริหารระดับสูง
ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลั
กสูตรนี้ :
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้มาก่อนเลย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับน้อย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับปานกลาง
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับมาก
ชื่อหลักสูตรที่สนใจ :
ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม :หมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ (QUALITY MANAGEMENT)

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM - Total Quality Management)
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฎิบัติ (Quality Awareness Building)
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการประยุกต์ใช้ Makikami
หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษา Theme Achievement (Theme Achievement for Advisor)
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน (Sense of belonging and ownership)
หลักสูตร เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบ QC (7 QC Tools and New 7 QC Tools )
หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ (Creative Handle the Customer Complaint)
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม คิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)
หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่ม คิวซีซี (Effective QCC Advisor)
หลักสูตร การสร้างความตระหนัก และความเป็นเจ้าของงาน (Sense of belonging and ownership)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com