ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี

 เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook:BT-Corporation 

สวัสดีครับทุกท่านบทความในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมคิวซีซีกันไปเบื้องต้นแล้ว สำหรับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ ประกอบการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี พร้อมแล้ว เรามาเรียนรู้ร่วมกันเลยนะครับ

 

ในสนามรบ ถ้านักรบแบกเตรียมอาวุธไปแค่เพียง ดาบ กับโล่ห์ เท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่เราต้องสู้กับข้าสึกที่เตรียมอาวุธมาพร้อมกว่าเรา เราก็อาจจะเพลี้ยงพล้ำได้ หรืออีกกรณี หนึ่ง คือ เราเตรียมอาวุธไปครบมือ แบกไปเต็มที่เลยทั้ง ดาบสั้น ดาบยาว มีดพก ธนู หอก ทวน โล่ห์ ง้าว พร้อมใช้งานเต็มที่ แต่เมื่อเผชิญหน้ากับข้าศึกจริงๆ แล้ว บางที อาวุธที่มีให้เลือกมาจนเกินไป ก็อาจกลายมาเป็นปัญหาให้เราอีกก็ได้จริงไหมครับ? ดังนั้นดีที่สุดคือ ต้องเตรียมอาวุธไปให้เหมาะสมกับการรบแต่ละครั้ง และที่สำคัญต้องรู้จักใช้เครื่องมือให้คล่องแคล่ว จนเกิดความชำนาญสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะสร้างชื่อในสมรภูมิรบก็จะมีมากเลยทีเดียวจริงไหมครับ?

            หลายครั้งที่ผมไปบรรยายหลักสูตรการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี ให้กับทั้งมือใหม่ ไม่เคยทำเลย เพิ่งจะมารู้จักคำว่า การดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี กันในวันอบรมนั้นเป็นวันแรก กับ ผู้ที่เคยทำกิจกรรมคิวซีซีเข้าประกวดมาแล้วหลายต่อหลายปี ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสองกลุ่มมักจะมีคำถามเหมือนๆกันว่า

เราจะเลือกเครื่องมือใดบ้าง เพื่อใช้ในการกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี?

เพื่อทำให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

 ปัญหาในการใช้เครื่องมือประกอบการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำมาเลย คือ ไม่มีความเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการใช้เครื่องมือ คุณภาพใดๆ เลย จึงไม่รู้ว่า เราควรจะเลือกใช้เครื่องมืออะไร? แต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินกิจกรรมคิวซีซีมาหลายปี ปัญหาของเขาก็คือ รู้จักเครื่องมือ ทั้ง 14 คือ 7QC Tools แบบเก่า และ New 7 QC Tools แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำกิจกรรมคิวซีซีเข้าจริงๆ ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่า จะเลือกใช้เครื่องมือไหนดี หลักง่ายๆ ที่ผมนิยมใช้ทุกครั้งในการเลือกเครื่องมือเพื่อดำเนินกิจกรรมคิวซีซี คือ

 เครื่องมือที่ดี คือ เหมาะสมกับหัวข้อ และ ง่าย ไม่ต้องเยอะ

 สำหรับเครื่องมือที่อย่างน้อยต้องมีในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การนำเสนอหัวข้อ และที่มาของปัญหา

1.       แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)  เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมา ให้กับผู้อ่านได้เห็นว่า เราเก็บข้อมูลมาจริงๆ นะ ไม่ได้คิดขึ้นมาเอง เช่น ข้อมูล ปริมาณของเสียในช่วงเดือนที่ผ่านมา จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนของของเสียที่เกิดขึ้น แยกตามผลิตภัณฑ์ หรือ ชนิดของปัญหา

2.       กราฟ (Graph) เพื่อแสดงข้อมูลให้กรรมการเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าตาราง หรือ check sheet กราฟที่นิยมใช้คือ กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม และกราฟแบบเรดาร์  (เรื่องเทคนิคการเลือกใช้กราฟ ผมจะเขียนอธิบายภายหลังครับ)

3.       พาเรโต้ (Pareto) เพื่อจัดลำดับของปัญหาให้ได้เห็นว่า หัวข้อที่เราเลือกมานั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เลยนะ ไม่ใช่ว่า นึกอยากจะทำหัวข้ออะไรก็เลือกมาทำ สำหรับแนวคิดของพาเรโต้ นั่นก็คือ ปัญหาหลั 20% จะส่งผลทำให้เกิดปัญหา 80% ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องหาปัญหาหลักๆ ให้ได้ก่อน จึงจะแก้ไข

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุ และต้นตอของปัญหา

4.       Affinity Diagram เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (สำหรับผม ผมชอบเครื่องมือนี้มาก) เพื่อทำให้สมาชิกในทีมได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือเรื่องที่เราสนใจออกมาเป็นตัวหนังสือ

5.       แผนภูมิ ก้างปลา (Fishbone diagram) หรือแผนภูมิต้นไม้ (Tree diagram) สองเครื่องมือนี้จะนำมาใช้ในการบันทึกรายละเอียดจากการระดมสมอง เพื่อแก้ไขปัญหากันอย่างเป็นระบบ

 ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา

6.       แผนภูมิ แกนท์ (Gantt chart) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมที่เราดำเนินการแก้ไข เช่น กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ และตารางการปฏิบัติ

 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี

7.       กราฟ (Graph) โดยแสดงการเปรียบเทียบผลการแก้ไข ก่อน และหลังการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง

 นอกจากเครื่องมือนี้แล้ว อาจมีการประยุกต์ใช้ ฮีสโตรแกรม (Histogram)  แผนภูมิควบคุม (Control chart) ผังการกระจาย (Scatter diagram) หรือ ผังการไหลของงาน (Flow chart) อีกมากมาย ประกอบการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี ตามความเหมาะสมของหัวเรื่องที่ทำละครับ ลองนำแนวคิดการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ และถ้าสงสัย หรือได้ผลอย่างไรอย่าลืมอีเมลล์มาแลกเปลี่ยนกับผมได้ที่ tpongvarin@yahoo.com

สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า เลือกเครื่องมือดี งานมีแต่ราบรื่น เลือกเครื่องพลาด เป้าหมายอาจไกลเกินฝัน” โชคดีนะครับ

 ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ

 

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLING
แมวไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่ชอบปลาทู
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 103 ภาวะผู้นำที่ต้องทำมากว่าพูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 102 ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน(BE Fighter) เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com