ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม

 ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม

 โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation

******************************************************************************************************

          สวัสดีครับทุกท่าน บทความในตอนนี้ผมได้แนวคิดมาจากการไปบรรยาย หลักสูตร การบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Team Building)  และจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานให้กับหลายองค์การ (Sense of Belonging and Ownership) เรามาเรียนรู้จากกรณีศึกษากันนะครับ

            การที่ได้นำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ คือ ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุข และรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงาน และรักในงานที่ทำ ซึ่งแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ งานออกมาดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ เกิดความสามัคคี และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน และองค์การ ซึ่งเรื่องนี้ใครๆ ก็รู้ แต่เชื่อหรือไม่ครับว่า มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ตัวเองว่า

“ฉันใช้คนได้เหมาะสมกับงานแล้วจริงๆแล้วหรือไม่?

นี่คือคำถามสั้นๆ แต่คำตอนนั้นยาว ที่หัวหน้างาน หรือผู้บริหารทุกคนต้องตอบให้ได้ (อย่าตอบแบบเข้าข้างตัวเองนะครับ) เรื่องการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ผมขอนำกรณีศึกษาจากหนังสือชื่อ “คำจีนเขียนชีวิต” ซึ่งเรียบเรียงโดย ดวงพร วงศ์ชูเครือ ของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ซึ่งผมประทับใจมากๆ เริ่มอ่านเลยนะครับ

            ซินชี่จี๋ ผู้มีความรักชาติ และความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการรบ และกวี ได้อาสาเข้าร่วมต่อสู้กับศัตรูจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่นานเขาก็ได้ทำงานในราชสำนัก ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการทหาร ในแถบหูเป่ย เจียงซี และหูหนาน หลายปี แต่แล้วก็ถูกข้าศึกโจมตีจนต้องหนีไปซ่อนตัวอยู่ถึง 18 ปี ณ ริมทะเลสาบได้ เมืองเชียงเหรา จนปี ค.ศ. 1203 เขาได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการทหารแห่งเมืองเจ้อเจียงตะวันออก ควบตำแหน่งเจ้าเมืองเส้าชิง ซึ่งที่นี่เขามักจะสนทนากับกวีผู้รักชาตินามว่า ลู่โหยว อยู่เสมอ และในฤดูใบไม้ผลิในปีต่อมา ได้รับบัญชาจากฮ่องเต้ให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแคว้นจิน โดยก่อนออกเดินทาง ลู่โหยวได้เขียนกวีให้กับเขาบทหนึ่ง สรุปความได้ว่า

“ขุนนางตงฉิน มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศมากมาย

กลับได้เป็นเพียงที่ปรึกษาทางทหาร ซึ่งใช้ความสามารถเพียงน้อยนิดเท่านั้น”

และหลังจากเข้าเฝ้าแล้วฮ่องเต้ก็มีบัญชาให้เขาเป็นเพียงเจ้าเมืองเจิ้นเจียง และไม่นานเขาก็ล้มเป่วย และตรอมใจตายในที่สุด สุภาษิตนี้เตือนใจเราว่า ความสามารถมาก แต่ได้ใช้เพียงน้อยนิด อาจทำให้เกิดความเสียหายได้” 

            จากบทเรียนเรื่องนี้ ถ้าหากย้อนกลับมาในที่ทำงานของเรา แล้วลองมาทบทวนดูว่า ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้า ลูกน้องของเราแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพด้านใดบ้าง และเราจะทำอย่างไร? ให้ลูกน้องแต่ละคนได้แสดงออก หรือนำศักยภาพที่พวกเขามีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเอง และองค์การ ซึ่งผมขอแนะนำเทคนิคการค้นหาศักยภาพของพนักงานที่ผมเคยใช้แล้วได้ผลมาแลกเปลี่ยนดังนี้

1.      หาเวลาพูดคุยกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ (ทุกคนที่เป็นลูกน้องเรานั่นละครับ) โดยเรื่องที่จะพูดคุยกัน คือ เรื่องการทำงาน เรื่องความสนใจ ความสามารถ และความต้องการในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสิ่งที่เราได้ คือ

·       ทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรกับการปฏิบัติงาน

·       ทราบว่าเขามีความสามารถด้านใด ชอบทำงานลักษณะใด เช่น ชอบทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ชอบทำงานเอกสาร ชอบทำงานประเภทตรวจสอบ  เป็นต้น

·       ทำให้เราได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

2.      บันทึกรายละเอียดต่างๆ โดยผมจะจัดทำรูปแบบเอกสาร พนักงานคนละ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นแฟ้มลับ ประวัติส่วนตัวของพนักงาน

3.      ปรับแผนการปฏิบัติงาน เช่น จัดพนักงานให้เหมาะสมกับงาน ย้ายพนักงานเพื่อให้ได้เรียนรู้งานที่ตนสนใจ หรือย้ายพนักงานไปทำงานในตำแหน่งที่เขาถนัดมากกว่า

4.      นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)

ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ อาจเสียเวลาหน่อย แต่สิ่งที่เราจะได้นั้นคุ้มค่าจริงๆ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้เขารู้สึกว่าเราให้ความสนใจพวกเขา และเราเข้าหาง่าย ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรให้เยิ่นเย้อแล้ว ยังทำให้เราสามารถปรับให้พนักงานได้ทำงานที่ตนเองมีความถนัด สนใจ หรืออยากที่จะทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพัน กับงาน และองค์การนั่นเอง ขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า “การทำงานที่เรารัก ก็เหมือนกับการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารัก คือ ถ้าเรารักในสิ่งนั้นแล้ว เราก็จะอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นๆ ไปนานๆ และไม่อยากจะห่างจากสิ่งนั้นแม้แต่วินาทีเดียว ตรงกันข้าม ถ้าหากเราเกลียดสิ่งใดเข้าแล้วละก็ แม้แต่เสี้ยว ของเสี้ยววินาที เราก็ไม่อยากจะอยู่ด้วย และอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลที่สุด...” จริงไหมครับ?

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.bt-training.com

Facebook/fanpage: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLING
แมวไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่ชอบปลาทู
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 103 ภาวะผู้นำที่ต้องทำมากว่าพูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 102 ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน(BE Fighter) เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com