ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย

 ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงiรัชกาลที่๙ ด้วยการเป็นคนมีวินัย

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation 

********************************************************************************************

สวัสดีครับทุกท่าน บทความในตอนนี้ผมเขียน ระหว่างที่มีความรู้สึกเดียวกับพี่น้องชาวไทยทุกคน โดยขอน้อมนำ พระบรมราโชวาทของในหลวง จากหนังสือ ๙๙ คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่า สง่างาม ซึ่งเขียนโดย อ้อม ประนอม ของสำนักพิมพ์ Think Beyond มาแลกเปลี่ยนครับ โดยขอนำเอาหลักของภูเขาน้ำแข็งมาเปรียบเทียบ เรามาลองอ่านกันดูนะครับ หลายครั้งที่ผมเคยได้ยินคำพูดที่ว่า

 “ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้” หรือ “กฎมีไว้แหก ถ้าไม่แหกไม่ใช่ผม”

ฟังแล้วก็เศร้าใจ เพราะวินัยคือพื้นฐานของความสำเร็จ และถ้าเรามัวแต่ ทำอะไรตามใจ อยากจะทำอะไรก็ทำ กฎระเบียบไม่สนใจ แล้วเราจะพัฒนาตนเอง หรือประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติอื่นได้อย่างไร? ถ้าหากเราพิจารณาจะพบว่าประเทศที่มีการพัฒนาสูง ประชาชนของประเทศที่มีการพัฒนาสูงส่วนใหญ่จะมีวินัย และเคารพกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ถ้าหากเราต้องการจะพัฒนาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับคนอื่น สิ่งแรกที่เราต้องมีคือ “วินัย”  ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต การทำงาน และที่สำคัญ วินัยในวันนี้ ยังเป็นตัวกำหนดอนาคตในวันข้างหน้าอีกด้วย หลังจากที่ได้ศึกษาพระบรมราโชวาทของพระองค์ ผมจึงได้นำมาเขียนเป็นรูปประกอบการอธิบายได้ดังนี้ครับ

 

            วินัยนั้นมีสองประเภท คือ วินัยทั่วไป คือ การที่เราปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่มีการบังคับ และกำหนดบทลงโทษ ถ้าหากพิจารณาจากรูปภูเขาน้ำแข็ง ก็เปรียบได้กับน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำ ที่เราทุกคนเห็น และปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติตามกฎจราจร ถ้าฝ่าฝืนโดนปรับ ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท เช่น ถ้าทำผิดกฎบริษัท ก็อาจจะโดนตักเตือน หรือไล่ออก ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ทำผิดกฎ ก็จะถูกตี หรือโดนเรียกผู้ปกครอง เป็นต้น ส่วนวินัยประเภทที่สอง คือ วินัยในตนเอง โดยวินัยประเภทนี้ไม่มีการบังคับ ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน แต่ถ้าใครมีสิ่งนี้ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จ มหาเศรษฐี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งนี้กันทุกคนซึ่งเรื่องนี้ทุกคนก็รู้ แต่บางคนไม่ปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ และเสียดายเป็นอย่างมาก

            สำหรับขั้นตอนการสร้างวินัยในตอนในการสร้างวินัยในตนเอง มีดังนี้

     1.      คิดสิ่งที่ดี โดยต้องใช้สติปัญญา คิดใคร่ครวญ ไตร่ตรองแยกแยะพฤติกรรมต่างๆ สิ่งใดดี ไม่ดี สิ่งใดทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง และมีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง วงศ์ตระกูล ประเทศชาติ หรือ สิ่งใดที่ทแล้วชีวิตเราเสื่อมถอย ด้อยค่า ไร้ราคา เสียเวลาที่เกิดมาแล้วไม่ได้ทำ หรือทำแต่สิ่งที่แย่ๆ  ทำลายชื่อเสียงของตนเอง วงศ์ตระกูล หรือประเทศชาติ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และถึงในอนาคตเลยนะครับ อย่าคิดเพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ ปีนี้ ต้องคิดถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราเลย ซึ่งต้องใช้สมาธิ และเวลาเป็นอย่างมาก ถ้าเรายังคิดไม่ออก เราอาจหาคนที่เราไว้ใจมาช่วยคิด หรือ เขียนความคิดในหัว ออกมาบนกระดาษทีละเล็ก ละน้อย ค่อยๆ ปะติด ปะต่อจนเป็นภาพทั้งหมดก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ครับ

      2.  กำหนดเอง โดยกำหนดเป้าหมายชีวิตเอาไว้เลยว่า

What เราจะทำอะไร?

Why ทำไมต้องทำ?

How เราจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดได้อย่างไร?

เช่น

What เลิกขี้เกียจ นอนดึก ตื่นสาย เล่นการพนัน นินทาชาวบ้าน ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น

Why เพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง เพื่อคนในครอบครัวมีความสุข จะได้มีแรงหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปนานๆ เพราะถ้าเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ได้อย่างไร?

How

1. นอน 3 ทุ่ม ตื่นตี 4  หรือพักผ่อนให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย หรือลักษณะการทำงานของตนเอง

2. ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 20 นาที เลิกกินของมันๆ ทอดๆ ลดการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า

3. เลิกยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด

4. หาหนังสือประเภทพัฒนาตนเอง หรือความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงานมาอ่าน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เอาให้รู้ลึก รู้จริง ในสาขาที่เราทำงาน

5. ให้เวลากับคนในครอบครัว มากกว่าการสังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้านที่ไม่จำเป็น

6. หาเวลามาทบทวนตนเอง คิดเรื่องตนเอง ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน และลดเวลาที่ใช้ไปกับ Social ต่างๆให้น้อยลง

7. น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต

8. เลิกฟุ้งเฟื้อ บ้าเห่อตามยุคสมัย โดยไม่จำเป็น

9. ไม่เบียดเบียนใคร หรือทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ

10. ศึกษา และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างเคร่งครัด

     3. สัญญากับตนเอง และต้องรักษาสัญญานั้นให้ได้อย่าเป็นคนเหลาะแหละ ไม่เอาจริงเอาจัง ต้องรู้จักละอาย ต่อตนเอง ที่ต้องผิดสัญญาที่ให้ไว้กับตนเอง ซึ่งเราอาจจะเขียนคำมั่นสัญญา แล้วแปะไว้ที่ข้างฝา เอาไว้อ่านบ่อยๆ หรือเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์สัญญาใจนั้นมาอ่านบ่อยๆ

      4.  ควบคุมตนเอง ต้องรู้จักข่มใจให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ และไม่ทำในสิ่งที่อยากทำ โดยเอาเป้าหมา และความสำเร็จเป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องอาศัยความอดทน อดกลั้น และความเพียร อย่างมากในช่วงแรก แต่ทำทำไปได้สักอาทิตย์ สองอาทิตย์ ก็จะค่อยๆ รู้สึกดีขึ้น สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จ รวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เริ่มชีวิตจากการติดลบ หรือเริ่มจากศูนย์ ประเภทเสื่อผืน หมอนใบ เขาก็ผ่านจุดนี้มาด้วยกันทั้งนั้น และทำไมเราจะผ่านจุดนี้ไปแบบเขาไม่ได้ เขาก็ไม่ใช่เทวดา เขาก็คน เราก็คน ทำไมเราทำไม่ได้ ที่เขาต่างกับเราก็แค่ ความมีวินัย และการเอาจริง ดังนี้ ถ้าหากเรามีวินัย มีเป้าหมาย และเอาชนะใจเรา ให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง เราก็จะประสบความสำเร็จแบบเขาได้จริงไหมครับ?

ถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ครบ และนำมาทบทวนตนเองตลอดแล้วละก็ ตัวเรา และประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราจะเจริญก้าวหน้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เรามาช่วยกันเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนมีวินัย หรือสร้างวินัยให้สูงขึ้น มาเถอะครับพี้นองชาวไทย เรามาร่วมกันทำความดี โดยเริ่มจากตัวเราตอนนี้ เวลานี้ เดี๋ยวนี้ ทำมันจริงๆ จังๆ ให้เห็นผลจริง เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 

พระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจ และทรงเป็นกำลังใจให้ผม และของพี่น้องชาวไทยทุกๆคนตลอดไป ...... 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com