ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม

 เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม

 สวัสดีครับทุกท่านช่วงหลายสัปดาห์นี้ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ การสอนงาน การสื่อสาร และการประสานงานให้กับหน่วยงานหลายแห่ง โดยระหว่างบรรยายผมก็ได้นึกถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการบริหารงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นคือ “ศักดิ์ศรี” สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากๆ ต่อการใช้ชีวิต เรามาเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษากันนะครับ

 

อรอนงค์เดินเข้าไปยังแผนกประกอบ ขณะที่ลูกน้องกำลังสาละวนกับการปฏิบัติงาน จากนั้นก็ถีบเก้าอี้ที่ขวางทางเดินไปสองตัวดังโคร่ม!!! จากนั้นก็ตะโกนแว๊ด......ว่า

 

“มัวแต่อู้อยู่นั้นนะแหละ ทำไมไม่ตั้งใจทำงานกันเลย ก็เพราะทำงานอย่างนี้นี่แหละถึงไม่ก้าวหน้าเหมือนแผนกอื่นเขา พวกหลังเขาความรู้ไม่เคยหา อย่าหวังว่าจะพัฒนาเหมือนคนอื่น คิด และทำได้แค่เนี้ยะ ก็จงอยู่แค่เนี๊ยะ ปีนี้ก็เอาเกรด C ไปให้หมดทุกคนเลยก็แล้วกัน...”

 คำพูดนี้หลุดออกจากจากอารมณ์ชั่ววูบของหัวหน้างานที่ไม่สบอารมณ์เพราะลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ โดยที่ไม่ได้สอบถามหาสาเหตุที่มา ที่ไปของปัญหาก่อนเลยว่า ทำไมถึงทำงานได้ไม่เป้าที่ต้องการ โดยเธอคิด ไปเองว่า ลูกน้องไม่ตั้งใจทำงาน จึงทำให้งานเสร็จช้า ทั้งๆที่ความจริงแล้วสาเหตุที่งานไม่ได้เป้านั้นเกิดจาก วัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตไม่ได้คุณภาพ ซึ่งบริษัทเพิ่งเริ่มนำมาทดลองใช้เป็นครั้งแรก โดยที่อรอนงค์ และพนักงานก็ไม่รู้มาก่อน คำถามชวนคิด

 “ถ้าท่านเป็นลูกน้องที่ทำงานกับเขาท่านจะรู้สึกอย่างไร และยังอยากจะทำงานกับเขาต่อไปอีกหรือไม่”

     ร้อยทั้งร้อย เป็นใครก็รับไม่ได้กับคำพูดนี้ ต่อให้กลับมาขอโทษอีกกี่ครั้ง ความรู้สึกมีมันเสียไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิม แม้จะขอโทษร้อยครั้ง พันครั้งแล้วก็ตามจริงไหมครับ?

 จากคำพูดของอรอนงค์นี้ ส่งผลทำให้ลูกน้องเริ่มไม่ค่อยเชื่อฟัง บางคนก็ไม่แสดงความเคารพ มิหนำซ้ำบางคนก็แสดงพฤติกรรมต่อต้าน และก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เคยไป และไม่นานปัญหานี้ก็ค่อยๆ บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกัน จนถึงที่สุดไม่พนักงาน หรือหัวหน้า ก็ต้องมีการแยกทางกัน โดยการขอย้ายแผนก หรือไม่ก็ลาออกไปเลยก็เป็นได้ และสุดท้ายคนที่ต้องกลับมาเสียใจที่สุดคือตัวคนพูดนั่นเอง ถ้าย้อนกลับไปถ้าอรอนงค์ ระวังคำพูด และแสดงให้พนักงานเห็นถึงการเคารพศักดิ์ศรี  และให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วละก็ปัญหานี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นจริงไหมล่ะครับ

 

จากกรณีศึกษาที่ได้อธิบายมานี้ เพื่อนำเข้าสู่การอธิบายขยายความคำว่า “ศักดิ์ศรี” นั่นเอง ซึ่งจากหนังสือพจนานุกรมนักเรียนฉบับปรับปรุงใหม่ของ องคืการค้าของ สกสค. อธิบายว่า “ศักดิ์  หมายถึง อำนาจ ความสามารถ กำลัง ฐานะ”  และ “ศรี หมายถึง มิ่ง ศิริมงคล ความรุ่งเรื่อง ความส่วางสุกใจ ความงาม ความเจริญ” ถ้านำสองคำมารวมกันจะได้คำว่า  “ศักดิ์ศรี” ซึ่งหมายถึง เกียรติ เกียรติยศ

การรักษา และเพิ่มพูนศักดิ์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้บริหาร และหัวหน้างาน ถ้าหากเรารักษา และเพิ่มพูนศักดิ์ศรีให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และคนรอบข้างแล้วละก็ พวกเขาก็จะทำงานให้กับเราด้วยความเต็มใจ ช่วยเราแบ่งเบาหน้าที่ และความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานไปพร้อมกับเรา สำหรับแนวทางในการเพิ่มพูนศักดิ์ศรีให้เกิดขึ้น ได้แก่ การแสดงออกซึ่งการยอมรับนับถือ และให้การสนับสนุนผู้อื่นอย่างจริงใจ การชมเชย และรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น การเสริมสร้าง และให้กำลังใจ การการพูดข้อเท็จจริง และสร้างสรรค์ ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ไม่คิดทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น จากตัวอย่างของอรอนงค์ เธออาจแสดงออกถึงการให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นโดย เริ่มจากตั้งสติ แล้วค่อยๆ เดินเข้าไปพูดคุยกับลูกน้องดีๆ ให้ลูกน้องอธิบายก่อน โดยเริ่มว่า

 

“น้องๆ ขอโทษนะพี่ตรวจสอบยอดการผลิตของพวกเราแล้วตอนนี้ไม่ได้ตามจำนวนที่เขาผลิตเลย งานนี้สำคัญจริงๆ ดังนั้นเราต้องรีบช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วหละ ไม่ทราบว่าเราติดปัญหาอะไรบ้าง? และมีอะไรที่พี่พอจะช่วยได้ไหม? เพื่อที่จะได้รีบผลิตให้ได้ตามแผนให้ได้เร็วที่สุด”

 

            ถ้าอรอนงค์พูดแบบนี้ตั้งแต่แรก ปัญหาก็ไม่บานปลายจริงไหมครับ? เรื่องเกียรติ และศักดิ์ศรี เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และกระทบต่อความรู้สึกของคน ถ้าหากเรามองเห็นคุณค่าของคนจากพฤติกรรม การแสดงออก ความประพฤติ โดยตัดเรื่อง เงินทอง ทรัพย์สิน การศึกษา ชื่อเสียง หัวโขน ยศ อำนาจ ตำแหน่ง ออกไป เราก็จะเริ่มมองเห็นความงดงามในจิตใจที่แท้จริงของคนมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเราลองเปรียบเทียบดูระหว่าง ผู้จัดการเงินเดือนหลักแสน มีบ้านหลังใหญ่ รถยุโรปคันโตๆ แต่ทรัพย์สินที่ได้มานั้น เกิดจากการทุจริต คอรับชั่น โกงกินองค์การของตนเอง เล่นการเมืองในองค์การ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง กลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานคนอื่น ทำร้าย ใส่ความผู้ที่ตั้งใจทำงาน ไม่อยากเห็นคนอื่นทำงานดีกว่าตนเอง แต่ตัวเองก็ไม่ทำอะไร  จ้องจะเลื่อยขาเก้าอี้หัวหน้า ถือมีดคอยแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน กับ พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานได้ค่าแรงรายวัน โดยวันไหนมาทำงานก็ได้เงิน วันไหนหยุดทำงาน ก็ไม่ได้เงินสักบาท ที่ทำงานโดยสุจริต คนไหนที่มีเกียรติ และควรได้รับเกียรติ และยกย่องในศักดิ์ศรี มากกว่ากัน ซึ่งทุกท่านตอบได้ไม่อยากจริงไหมครับ?

 

            สำหรับบทความในตอนนี้ขอฝากให้อ่าน เพื่อเป็นจุดเล็กๆ ของสังคมในการส่งเสริม และเชิดชูคนดี ให้มีกำลังใจเดินหน้าทำดีต่อไปเพื่อประเทศชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราครับ สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจที่ว่า “ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับขความสุข ผู้ให้เกียรติ และศักดิ์ศรี ก็ย่อมได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีกลับมาเช่นกัน” โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.bt-training.com และ 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLING
แมวไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่ชอบปลาทู
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 103 ภาวะผู้นำที่ต้องทำมากว่าพูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 102 ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน(BE Fighter) เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com