ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร

 อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD. , Thongpunchang Pongvarin

**********************************************************************************************************************

“ถ้าผู้จัดการมอบหมายงานให้เราทำ แต่กลับไม่ยอมมอบอำนาจ หรือดาบอาญาสิทธิ์ให้

เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าจะทำอย่างไร?

             นี่ไม่ใช้ครั้งแรกที่ผมได้รับคำถามแบบนี้ จากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมภาวะผู้นำ และการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักซึ่ง หลายครั้งที่ระหว่างการอบรมจะมีหัวหน้า หรือแม้แต่ผู้จัดการมาคอยกระซิบถาม โดยพวกเขามีความรู้สึกเหมือนโดนผู้จัดการ หรือผู้บริหารล้วงลูก โดยไปพูดคุย หรือเออๆออๆ กับพนักงานโดยตรง หรือพูดง่ายๆก็คือทำงานแบบข้ามหัวของเขาไปเลย ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด ปวดหัวใจ ไม่มีกระจิต กระใจจะทำงาน บางคนก็ท้อแท้ ไม่ขั้นไม่อยากทำงานต่อไปเลยก็มี

เพื่อหาคำตอบของคำถามอันแสนจะปวดใจนี้ ผมขออนุญาตวิเคราะห์ออกมาเป็น 3 ส่วนดังนี้ครับ

ส่วนที่ 1 ปัญหาที่เกิดจากผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ซึ่งได้แก่

1.       ขาดความไว้ใจ หรือยังไม่เชื่อฝีมือเรา เนื่องจากเขาอาจคิดว่าเรายังไม่มีความสามารถพอ ไม่มีความพร้อม แนวทางการแก้ไขคือ เราต้องรีบทบทวนตัวเองว่าเราขาดความรู้ ทักษะด้านใด จากนั้นก็รีบฝึกฝน พัฒนาตนเอง และแสวงหาโอกาสที่จะแสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็น

2.       หวงอำนาจ กลัวหมดความสำคัญ เรื่องนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเขา เราในฐานะที่เป็นลูกน้องคงจะไปแก้อะไรเขาได้ยาก แต่สิ่งที่เราควรทำคือ ควรไปพูดกับเขาตรงๆ ว่าเรารู้สึกให้เขารับทราบเช่น เราทำงานยาก เพราะพนักงานไม่เชื่อฟัง พนักงานไม่เคารพ และอยากต้องการให้หัวหน้ามอบอำนาจให้เราอย่างเหมาะสมกับหน้ารที่และความรับผิดชอบ เพื่อที่จะให้คุณให้โทษกับพนักงานได้ ซึ่งถ้าผู้บริหา หรือผู้จัดการของเราใจกว้างพอ ก็จะให้อำนาจ และเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับ

ส่วนที่ 2 ปัญหาที่เกิดจากตัวเราเอง (ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน)

1.   ทำงานไม่เก่ง ขาดทักษะ ไม่มีประสบการณ์ หรือความสามารถยังไม่ถึง วิธีการแก้ไข ยอมรับความจริงว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นหัวหน้า จากนั้นก็ต้องรีบปรับปรุง พัฒนาฝีมือการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างรวดเร็วที่สุด ต้องทุ่มเท อ่านเอกสารคู่มือการทำงาน ไปเรียนรู้การทำงานกับคนที่ทำงานเก่งๆ และนำความรู้มาต่อยอด

2.     ไม่กล้า ไม่ว่าจะไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเสี่ยง ไม่กล้าลงโทษลูกน้องที่ทำผิด เป็นต้น วิธีการแก้ไข ก็คือ ต้องฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน หาโอกาสแสดงความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มทำงานใหม่ๆ ช่วงเดือนแรกๆ ต้อง ขยัน ขวนขวาย เรียนรู้ ลองทำสิ่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นของพนักงานใหม่ ทำผิดพลาด ใครๆ ก็ย่อมให้อภัยได้

3.    พฤติกรรมไม่น่าเคารพ และไม่น่าเชื่อถือ ได้แก่ การประพฤติผิดกฎระเบียบของบริษัท เมาเหล้ามาทำงาน พักเกินเวลา มาทำงานสาย เจ้าชู้ในที่ทำงาน ทุจริตต่อหน้าที่ พฤติกรรมนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองล้วนๆ เรากล้าทำ ก็ต้องกล้ารับ และเลิกซะเถอะครับ รับรองใครๆ ก็ให้อภัยถ้าเราจริงใจ และจริงจังที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ก็ต้องใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับกว่าคนทั่วไปจะยอมรับ ดังนั้นเราจึงต้องอดทนให้ถึงที่สุด จนกว่าจะสำเร็จนะครับ

เรื่องการมอบอำนาจ (Empowerment)  หรือหวงอำนาจในการทำงานนั้นเป็นศิลปะในการทำงานของที่ทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และลูกน้องต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพราะไม่มีสูตรตายตัวเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ ดังนั้นโอกาสที่เราจะได้รับอำนาจ หรือความไว้ใจมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความตั้งใจ และการยอมรับของผู้ที่ทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการเปิดใจ ยอมรับ ในจิตใจของผู้อื่นที่แตกต่างกันกับเรา สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจที่ “ส่งขุนพลยอดฝีมือเข้าสมรภูมิ แต่มิให้อำนาจบัญชาการรบจุดจบคือ ความพ่ายแพ้ ฉันใด ... สั่งหัวหน้าให้ทำงาน แต่มิให้อำนาจชี้ขาด ไม่สามารถให้คุณ ให้โทษแก่พนักงานได้  จุดจบหนีไม่พ้น งานสะดุด หยุดชะงัก พบแต่ปัญหาและอุปสรรค ฉันนั้น...”โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLING
แมวไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่ชอบปลาทู
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 103 ภาวะผู้นำที่ต้องทำมากว่าพูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 102 ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน(BE Fighter) เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com