ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น

 คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD. , Thongpunchang Pongvarin

            สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตร Baic Leadership ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ในห้องมีผู้บริหารระดับต้น หน้าตาน่าจะเป็นน้องๆ Gen Y คือ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2520-2542 และในระหว่างการบรรยายเราได้มีส่วนเรียนรู้ เพื่อค้นหาคุณลักษณะผู้นำที่องค์กรต้องการ โดยแต่ละทีมก็แลกเปลี่ยนกันเต็มที่ และหลังจากที่ทีมสุดท้ายนำเสนอจบ ผมก็สรุป คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำในองค์กรที่น้องๆ   Gen Y อยากเห็น ซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เกิดในยุค Gen X และ Baby Boomer เรามาเรียนรรู้ร่วมกันเลยนะครับ 

 

1.       มีวิสัยทัศน์ (Vision) มี Passion คือ มีสิ่งที่ฝัน เป้าหมายชีวิต หรือสิ่งที่อยากทำอย่างชัดเจน พวกเขาอยากเห็นว่าผู้นำมีความฝัน มีเป้าหมาย และทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน ทำให้เขาอยากมีส่วนร่วม ยิ่งถ้าผู้นำที่มี Passion ตรงกันแล้วละก็ น้อง Gen Y ทำงานให้เราสุดใจขาดดิ้นเลย 

2.       มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และยืดหยุ่นพราะพวกเขาชอบความชัดเจนในการทำงาน แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ไม่ชอบการทำงานแบบยึดติดกรอบเดิมๆ

3.       รับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น แล้วนำมา Update ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรับฟังไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของลูกน้อง Gen Y ด้วยนะครับ

4.       ให้โอกาส น้อง GenY เขากล้าแสดงออก ดังนั้นต้องหาเวทีให้พวกเขาได้แสดงฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ และต้องไม่ลืมที่จะให้โอกาสกับน้องที่เคยทำผิดพลาด เพื่อทำให้พวกเขาได้แก้ตัวใหม่ ไม่ควรจำฝังใจ และยึดติดในภาพลบของน้องเขา

5.       ติดดิน ไม่ถือตัว เข้าหาง่าย โดยพร้อมให้ลูกน้องเข้าปรึกษาหารือ พูดคุยได้ทุกเรื่อง ( Gen Y) จะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าออกความคิดเห็น

6.       พูดสร้างสรรค์ พูดจูงใจ พูดโน้มน้าวใจ และสามารถกระตุ้น ให้พวกเขาสามารถนำความรู้ และศักยภาพที่มีออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.       ไม่หูเบา และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยควรเปิดใจรับฟังพวกเขา และคิดอย่างมีวิจารณญาณ และก่อนที่ผู้นำจะตัดสินใจตำหนิ หรือลงโทษลูกน้อง นอกจากนี้ควรประพฤติ ปฏิบัติตน ทั้งในที่ทำงาน และชีวิตส่วนตัว ในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ จารีตประเพณีอันงดงามของไทย และสากล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ทำตาม และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องให้เกียรติลูกน้องเสมอ อย่าหักหน้า หรือข่ม พวกเขาต่อหน้าผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะครับ

8.       มีความยุติธรรม ไม่ควรลำเอียง หรือเลือกที่รัก มักที่ชัง หรือเอาใจแต่ลูกน้องที่รัก ที่ปลื้ม และชิงชัง รังเกียจ ลูกน้องที่ไม่ชอบหน้า อย่างออกหน้า ออกตา

9.       ใจดี มีน้ำใจ โดยควรแสดงออกถึงความเข้าใจ ใส่ใจ และเอาใจใส่ลูกน้อง ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และอาจมีขนม นมเนย ลูกอม กาแฟ หรืออะไร เล็กๆ น้อยๆ ติดไม่ติดมือไปฝาก รวมไปถึงการใช้คำพูดที่ให้เกิดกำลังใจ (ที่มาจากความจริงใจ) ให้กับพวกเขาเสมอ 

10.   ช่วยลูกน้องทำงาน หรือทำงานแทนลูกน้องได้ เมื่อลูกน้องร้องขอ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ  เช่นเมื่อลูกน้องไม่มาทำงาน ผู้นำก็ควรที่จะสานงานต่อเองได้ และไม่ควรตำหนิ หรือโทรจิก โทรตาม ในวันที่พวกเขาลางาน หรือไม่มาทำงาน

10 คุณลักษณะผู้นำในองค์กรที่น้องๆ   Gen Y อยากเห็น นี้เป็นเพียงแนวคิดที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบางข้อที่อาจตรงกับความคิดของพนักงาน Gen Y ในบริษัทของเราก็สามารถนำไปประยุตก์ใช้ดูนะครับ สุดท้ายของฝากคมคิดสะกิดใจที่ว่า “ไม่ว่าจะเป็นคน Generation  ใด ถ้าหากทำงานด้วยความเข้าใจ รู้ใจ และมีความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วละก็ งานที่ว่ายาก ก็สามารถสำเร็จได้โดยง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากอย่างแน่นอน”  โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ส่องพฤติกรรมความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 5 เทคนิคที่ทำให้เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล จาก PETER F. DRUCKER article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สั่งงาน แล้วต้องได้งานจริง ๆ วิธีการปฏิบัติของลูกน้องเมื่อหัวหน้าสั่งงาน article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 วิธีสร้างเกียรติให้โลกจำ จากคำสอนของพระพุทธเจ้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT รู้ก่อนไม่เสียใจ วางตัวให้ถูกต้อง สิ่งที่ต้องทำเมื่อเพื่อร่วมงานขัดแย้งกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 8 ปัจจัย ไขความลับกลยุทธ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เทคนิค 5 ขั้น ปั้นลูกน้องให้เป็นหัวหน้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่สุดของการจัดการเชิงกลยุทธ (strategic management) ที่ไม่มีใครกล้าบอกใคร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะถ้าหมดแล้ว อาจเสียจไปตลอดชีวิต ได้โปรด อย่าให้ถึงวันนั้นเลย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิดเป็นเห็นทางรอดในทุกสถานการณ์ คิดเชิงวิพาษ์ Critical Thinking
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาการทำงานคืออะไร? เรียนมารู้จากทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ กับการสร้างทีมร่วมแก้ไขปัญหา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ชมอย่างไร?... ให้ลูกน้องไฟลุกโชน เทคนิคการชมลูกน้องที่ไม่รู้ ไม่ได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ไม่ที่หัวหน้าควรคิด เมื่อลูกน้องทำผิด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม สำเร็จ หรือ ล้มเหสว อยู่ที่เราจะเลือกคบใคร "คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพา ไปหาผล"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อย เมื่อเข้าใจ และทำสิ่งนี้ เส้นทางสู่ชัยชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความลับของการฟัง เรียนรู้ทักษะการฟัง 5 ระดับ จากกูรูอันดับต้นของโลก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มหาเศรษฐีแนะนำ วิธีเลือกคบคน แล้วทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า คบคนผิด ชีวิตเปลี่ยน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สิ่งที่เรารอดพ้นจากทุกวิกฤติ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พูดเป็น เห็นชัยชนะ เทคนิคการพูด เพื่อโน้มน้าวใจ และกระตุ้นทีม ให้เดินหน้าสู่เป้าหมาย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT DELEGATING WORK การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Golden Law for Success กฎทองแห่งความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อนาคต อยู่ในมือเรา ชีวิตเป็นของเรา เราเลือกคิด เลือกทำ และรับผลนั้นเอง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 4 ข้อควรระวัง ในการทำงาน เพื่อทำให้ให้ประสบความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลัง ประสานความต่าง Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่สุดของความสำเร็จ สิ่งที่ต้องทำเมื่อล้มเหลว แนวคิดในการใช้ชีวิตดี ๆ จาก โคโนสุเกะ มุตซูชิตะ เทพเจ้าแห่งธุรกิจญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Power of Positive Thinking "พลังของการมองโลกในแง่ดี"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT S-M-A-R-T-I Goals "เพราะเป้าหมาย มีไว้ให้ลงมือทำ"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Productivity Mindset ลดเวลาในการรองาน คือพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ Sense of Belonging and Ownership
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT โอกาส = สติ + สมาธิ + ความเพียร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เทคนิค การให้คำปรึกษา Counseling สำหรับผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานเก่ง ไม่ยาก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก้โรค ซุกปัญหาใต้พรหม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีจัดการกับวิกฤติ Crisis Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เหตุผลที่ทำให้เราชนะ COVID19 เพราะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิด ซิ คิด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ภาวะผู้นำที่ลูกน้องอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10. ให้เกียรติ และไม่ถือตัว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 9. ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 8. พัฒนาสมาชิกในทีม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7. ช่วยเหลือ และสนับสนุน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 6. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Open Mind)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 5. การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ (PSDM: Problem Solving and Decision Making)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ในการปฎิบัติงานที่หน้างาน 10 Fail in Shopfloor
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 4. การทำงานเป็นระบบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3. ความรับผิดชอบ Responsibility
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2. ความยุติธรรม Fairness
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 1. ภาวะผู้นำ LEADERSHIP
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ปีศาจร้าย 3 ตัว ต้องรีบกำจัด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ ให้ความสำคัญ เพื่อสร้างสมดุลย์ ระหว่าง องค์กร กับ ลูกน้อง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิด ก่อน เครียด เพราะความเครียดสร้างปัญหามากกว่าที่คิด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถึงเวลาที่เราจะต้อง ทำมากกว่า สำเร็จมากกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3Q พื้นฐาน ของความสำเร็จ Success
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การทำงานของชาวญี่ปุ่น รู้ไว้ได้ประโยชน์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี คือพลัง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เรื่องง่าย ๆ เราก็ทำได้ Productivity Up ด้วย ทฤษฎี Z
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เติบโตก้าวหน้าในการงานได้ไม่ยาก เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ ระบบบริหารของอเมริกา และ ระบบการบริหารแบบญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีง่าย ๆ ที่ทำให้ เราเป็นพนักงานที่น่ารักที่สุดขององค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราส่งใจ คนไทยสู้โควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เรื่องง่าย ๆ ที่ทำแล้วเห็นผลจริง TASK Management การจัดการงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong มาดูกันว่า ถ้าพนักงานไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ KPI จะเป็นอย่างไร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่เสียใจเมื่อเข้าใจ และทำงานแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งนี้? การบริหารเวลา (Time Management)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หยุดทำสิ่งนี้ คุณก็มีความสุขได้ หยุด เพื่อ สุข stop for happiness
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ให้มีเวลาเพิ่มมากกว่าเดิม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้ และทำสิ่งนี้ เขาจึงไปได้ไกลกว่าคนอื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร โดย Dr.Thong BT ห้ามพลาดเด็ดขาด!!! เตรียมพบกับ Sketchnote 7 New QCTool
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Mindset พิชิต โควิด19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาด No. 14 Matrix Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมทริกซ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคน ได้เห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด ไม่สับสนในการทำงาน No. 13 PDPC Process Decision Program Chart แผนภูมิกระบวนการตัดสินใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No. 12 Arrow diagram ผังลูกศร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT No. 11 Matrix diagram ผังแมทริกซ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้คิดเป็นเหตุเป็นผล นำไปประยุกต์กับการกำหนดกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Why Why No.10 ผังต้นไม้ Tree Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ภาพรวม 7 QC Tools
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มองเห็น และเข้าใจในภาพรวม และความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ เป็นผล เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No.9 Relation Diagram แผนผังความสัมพันธ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดแห่งเครื่องมือในการระดมสมอง ได้รับขอมูลถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม เห็นภาพรวมทั้งหมด เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No.8 แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง Affinity Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT รู้ได้ทันทีว่าสินค้าที่ผลิตอยู่นั้นตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ รู้ได้ทันทีว่ากระบวนการยังอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No. 7 แผนภูมิควบคุม Control Chart
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มีความสัมพันธ์กันหรือไม่? ถ้ามีความสัมพันธ์ล่ะ สัมพันธ์กันอย่างไร? No.6 Scatter Diagram ผังการกระจาย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก้ไขปัญหาตรงจุด มองเห็นภาพรวม ไม่เสียเวลา เพราะใช้เครื่องมือนี้ No.5 Cause and Effect Dagram หรือ แผนภูมิก้างปลา Fish Bone Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่ผิดพลาด ไม่สับสนด้วยเครื่องมือ Histogram ฮีสโตรแกรม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นปุ๊ป เข้าใจปั๊ป ทำงานต่อได้ทันที ไม่มีผิดพลาดเพราะเข้าใจเครื่องมือนี้ No. 3 กราฟ GRAPH
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นปุ๊ป รู้เลยว่าอะไรสำคัญที่สุดตามกฏ 80:20 No.2 Pareto Diagram แผนภูมิพาเรโต้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Check Sheet แผ่นตรวจสอบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 New QC Tools ฉบับเข้าใจง่าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 QC Tools ฉบับเข้าใจง่าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ZDM (Zero Defect Mindset) กรอบคิดเพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT COACHING โค้ชอย่างไร? เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การทำงานที่ถูกต้อง คืออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การพูดที่ดีที่สุดคือ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT องค์กรที่ประสบความสำเร็จเพราะผู้นำเข้าใจสิ่งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ (Motivation) กับ การให้ความรู้ (Knowledge)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT LEAN การผลิตแบบลีน เพื่ออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ในการปฎิบัติงานที่หน้างาน 10 Fail in Shopfloor
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Qualiyt Management การจัดการด้านคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บริหารคนหน้างาน Shopfloor Management ให้ได้งาน และได้ใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 6 สิ่งที่ทำให้คุณเป็นที่ 1 ในการทำงานได้ไม่ยาก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTแค่ได้ยิน หรือ ฟังอย่างตั้งใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ฉันเป็นใคร? ใน 4 กลุ่มนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 แนวทางสร่างกำไรให้องค์กรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com