ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dotเสียงก้องจากห้องผู้บริหาร เมื่อลูกน้องอยากทำไคเซ็นผู้นำที่ดีต้องทำตัวอย่างไร ?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN ให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยสิ่งนี่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ROAD to KAIZEN แนวทางการทำไคเซ็นสำหรับผู้เริ่มต้น เปิดตา เปิดใจ แล้วทำต่อไปจนประสบความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร Keyword ของ KAIZEN ที่หลายคนมองข้ามถ้าเข้าใจสิ่งนี้จะทำให้การทำไคเซ็นไปได้ถูกทิศทาง และดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 6 ปัญหา ถึงเวลาไคเซ็น KAIZEN
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 6ส เพื่อความยั่งยืน พื้นฐานที่สำคัญของไคเซ็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN 6 ขั้นตอน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN MIND ความตระหนักในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN เราได้มากกว่าที่เราทำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร “กำลังใจ ก็เหมือนกับอากาศ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร LEADERSHIP MODEL รูปแบบผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร โมสาร์ท กับที่มาของพรสวรรค์
ปี 25654 ที่ผ่านมา ฉันคือใครในองค์กร?
วิธีกระตุ้นตัวเองเมื่อรู้สึกเบื่อ หรือไม่อยากทำงานที่อัจฉริยะใช้กัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารวิธีปฏิบัติ 6 ประการที่ทำให้ผู้อื่นชอบท่าน จากหนังสือ วิธีเอาชนะใจมิตร และจูงใจคน โดย เดล คาร์เนกี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร บริษัทเติบโตได้ถ้าพนักงานทุกคนคิดแบบนี้ แนวคิดพื้นฐานของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ลูกค้าภายใน Internal customer
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร เมื่อเราโกรธ เราจะรู้สึกว่าตัวเราจะใหญ่ขึ้น และผู้อื่นตัวเล็กลงทันที”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ทุกคนต้องรีบเรียนรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร กำแพงที่ดีที่สุดในโลก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร หยุดพฤติกรรม ชีวิตติดลบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร พ่อบอกทางรอดในทุกวิกฤติ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5 เหตุผลที่ทำให้คนเชื่อคุณอย่างสนิทใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร KAIZEN ไคเซ็น การปรับปรุงให้ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป Continuous
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5แนวทางการปรับตัวสู่ Next Normal
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร สร้างอนาคต ไม่เสียเวลา ถ้าคิดก่อนลงมือทำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 4 คำถามในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานประจำปีที่ผู้นำต้องทราบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 6 สิ่งที่ทำให้คุณไปไม่ถึงไหน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร 5 เทคนิคการสื่อสาร ที่ผู้นำห้ามพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ... ควรระวัง ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่สาร กับประสิทธิผลของงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 STEP to VISUAL COMMUNICATION 7ขั้นตอนสู่การสื่อสารเป็นภาพในยุค NEXT NORMAL
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT VISUAL COMMUNICATION LEADERSHIP "ขอโทษ" คำสั้น ๆ พูดไปไม่เสียศักดิ์ศรี"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT VISUAL COMMUNICATION LEADERSHIP บทบาทผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สื่อสารอย่างไร ? สื่อสารอย่างไร ? ให้ได้ใจและได้งาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทาง 2 แพร่ง ที่ผู้นำต้องเลือก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT งานสำเร็จเร็ว และดีกว่าเดิม วิธีพัฒนาสมองให้โฟกัส
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเปลี่ยนแปลงเพื่อชัยชนะในยุค New Normal
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หัวใจของการสื่อสารสำหรับผู้นำ คือ ศรัทธา
LEADER "ผู้นำ ดูที่การกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูด หรือตำแหน่งที่ระบุบนนามบัตร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 21. กฎแห่งการมรดก (The Law of Legacy)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 20. กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ (The Law of Explosive Growth)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 19. กฎแห่งจังหวะ (The Law of Timing)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 18. กฎแห่งการเสียสละ (The Law of Sacrifice)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 17. กฎแห่งสิ่งที่ต้องทำก่อน (The Law of Priorities)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 16. กฎแห่งการลื่นไหล (The Law of Big Mo)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 15. กฎแห่งชัยชนะ (The Law of Victory)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 14. กฎแห่งความเชื่อมั่นศรัทธา (The Law of Buy-In)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 13. กฎแห่งการขยายพันธุ์ (The Law of the Reproduction)
สียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 12. กฎแห่งการมอบอำนาจ (The Law of Empowerment)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 11. กฎแห่งวงใน (The Law of Inner Circle)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 10. กฎแห่งความเป็นกันเอง (The Law of Connection)
LEADERHIP ภาวะผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 5 ปัจจัยหลักเพื่อจูงใจพนักงานที่อาจสำคัญมากกว่าเงิน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 9. กฎแห่งแรงดึงดูด (The Law of Magnetism)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 8. กฎแห่งสัญชาติญาณ (The Law of Respect)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 7. กฎแห่งความนับถือ (The Law of Respect)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 6. กฎแห่งพื้นฐานที่มั่นคง (The Law of Solid Ground)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 5. กฎแห่งการนำทาง (The Law of Addition)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 4. กฎแห่งการนำทาง (The Law of Navigation)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 3. กฎแห่งการสะสม (The Law of Process)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 2. กฏแห่งขีดอิทธิพล Law of the Influence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 21 กฏเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ John C Maxwell 1. กฏแห่งขีดความสามารถ Law of the Lid
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คำปฏิญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน บทสรุป บัญญัติ 10 ประการของอิคิไก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความสุขอยู่ที่ตรงไหน ?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลดความสับสน เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา คิดเป็นภาพ เขียนเป็นภาพ สื่อสาร และพูดด้วยภาพ เป็นประโยชน์มาก ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อยากอยู่รอดต้องทำสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT DMAIC ทำงานเร็วขึ้น คุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง ด้วยเทคนิคระดับโลก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้ที่ประสบความสำเร็จ เขาไม่ทำสองสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ikikai อิคิไก เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเรา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการปรับปรุงง่าย ๆ 3 ขั้นตอนทำไคเซ็นจากสิ่งใกล้ตัว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ 4 ทิศ ศาสตร์แห่งการค้นหาตนเอง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คุณคิดว่าเขาจะเลือกอะไร? เมื่อพ่อค้าต้องเลือก ระหว่าง เงิน กำไร กับคุณณธรรม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การสร้างจริยธรรมโดยเน้นที่คนสำหรับผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิด ซิ คิ ชีวิตมีค่า อย่าตกหลุมพรางของความสุขชั่วคราว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำตัวจริง ของจริง เขาแก้ไขปัญหากันแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว กำหนดเป้าหมายให้ดีก่อนเร่ิมออกเดินทาง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ประเมินผลงานที่ผู้บริหารอยากเห็น การประเมินเพื่อการพัฒนา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน LEADERSHIP SUSTAINABILITY โดย DAVE ULRICH และ NORM SMALLWOOD
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 4 สิ่งที่ทำให้ MISSION to SUCCESS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไปได้ไกลเพราะเข้าใจ Competency 3H
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานเก่งขึ้นเมื่อปฏิบัติตามหลักพื้นฐาน 5 ประการของการบริหาร โดย Peter F. Drucker
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีทำให้ลูกค้ารักหมดใจ และติดใจซื้อซ้ำ ที่บริษัทระดับโลกใช้กัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3หัวใจของการพัฒนาคุณภาพที่นำมาใช้งานได้จริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3MU รีบค้นหาแล้วปรับปรุงทันทีก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบโมโนซุคุริ Monozukuri ที่คนญี่ปุ่นใช้กันตอนนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลังยุคโควิด19 พนักงานที่ทุกองค์กรต้องการหน้าตาจะเป็นอย่างไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำที่ดี เขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ขอบคุณสมอง และความคิดที่ทำให้ฉันมีความสุข
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไคเซ็นให้เป็นผลด้วย ECRS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หัวหน้ายิ้มก็ไคเซ็นแล้ว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หัวหน้ายิ้มก็ไคเซ็นแล้ว
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เข้าใจแล้ววันนี้ว่า ไคเซ็น เป็นหน้าที่ของใคร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT PDCA นำไปใช้ได้ใน 1 นาที
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ส่งกำลังใจสู่ชัยชนะ ก้าวข้าม 4 อุปสรรคเพื่อถึงเส้นชัยของชีวิต
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คนเก่งเขาหยุดพฤติกรรม "ปัญหาใหม่มา ปัญหาเก่าผุด" เพราะทำสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไคเซ็นไม่ยาก แค่เข้าใจสิ่งนี้ 6 พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมจนคนต้องทึ่ง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คิดแบบไหน? ที่ทำให้หัวหน้ามีความสุข เมื่อลูกน้องได้ยินว่า "ช่วยทำไคเซ็นหน่อย"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก้ไขปัญหา และทำไคเซ็นได้ดีกว่าเพราะทำสิ่งนี้
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com