ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dotเสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เข้าใจจุดเริ่มต้น พื้นฐานของไคเซ็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตอบได้ให้ 1,000,000
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บ่อเกิดแห่งปัญญา และทุก ๆ ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สิ่งที่พูดได้ อาจจะไม่จริง เพราะสิ่งที่เป็นความจริงอาจจะพูดไม่ได้ หรือมีโอกาสได้พูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทายซิว่า อะไร? สำคัญกว่ากันระหว่าง คุณธรรม VS อำนาจเงิน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อัจฉริยะ ยอดนักจำ เกิดจาก สุ จิ ปุ ลิ และลงมือทำจนภาพฝันเป็นจริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานแบบ ไร้จินตนาการ + รอคำสั่ง + คิดไม่เป็น = หุ่นยนต์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บัวรดใจ หัวใจของผู้นำ ที่ผู้ตามอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เก่ง + ดี + สามัคคี คือคนที่องค์กรต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ฝันใหญ่ ฝันได้ ฝันไป แต่ก็อย่าไกลเกิน จนลืมเรื่องใกล้ตัว "ช้า ๆ ได้พร้า สองเล่มงาม"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอ ผู้นำที่ดีต้องกล้าส่องกระจก และยอมรับความจริงของตน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถึงเวลาออกจากวังวนซะที จะออกจากปัญหาเดิม ๆ ต้อง พยายามมากขึ้น คิด และทำสิ่งใหม่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ดูที่แก่นสาร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถ้ารักลูกน้องจริง 3 บ ที่ผู้นำห้ามทำ บ้าอำนาจ เบื่อลูกน้อง โบ้ยงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว จาก BIG DATA สู่ BEST People
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการออกแบบได้ด้วยขั้นตอนนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สอนให้เข้าใจสอนให้ได้ดั่งใจ เรียนรู้วิธีสอนของพระพุทธเจ้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เค้กกำไรของบริษัทเราอยู่ที่นี่เอง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คนคิดใหญ่เขาคิดกันแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ข่าวดี ! เจอแล้วโบนัสประจำปีอยู่ที่นี่ นี่เอง
ผู้นำต้องเรียนรู้ หัวใจในการสร้างคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำต้องเรียนรู้ และก้าวสู่ยุคแห่งความคิดสร้างสรรค์ The Creative age
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักคิดก่อนใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ภาวะผู้นำในโลกที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 แพร่ง ไม่เสียใจเพราะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดวิชา ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำจาก เซนเซโทโมโซ โกบาตะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อย่าให้เรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องปกติ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลูกน้องก็คือคนที่มีหัวใจนะ "เบาได้เบา"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตามหามานาน เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ด้วย ตาไคเซน KAIZEN EYE
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หัวใจของการควบคุมบริหารจัดการคือสมการนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTเมื่อเกิดปัญหาต้อง 5GEN หัวใจของการบริหารแบบญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTเปิดมุมมอง ทรรศนะใหม่ในความขัดแย้ง Conflict Mangement
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Dr. Deming ดร.เดมิ่ง สอนว่า การสร้างคุณภาพอย่างยั่งยืน TQM การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ข้อผิดพลาดที่ทำให้องค์กรไปไม่ถึงไหน เรียนรู้ และปรับปรุงก่อนจะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ท่านพุทธทาสสอนว่า การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม
ทัศนคติ กับ ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อย่างนี้ก็มีด้วย ตรรกะสุดแปลก แต่มีอยู่จริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิดกลยุทธที่ ไม่เพ้อฝัน จับได้จริง และบรรลุผลจริง 5P by Mintzberg
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ขอเอาใจสายโรงงาน AM Basic Automous Maintenence การดูแลรักษาด้วยต้นเองเบื้องต้น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อย่าเครียด จนลืมสิ่งสำคัญที่ต้องทำนะครับ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะใจหัวหน้า ใน 3 ขั้นตอน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ยิ่งโต ยิ่งน่ารัก น่าเคารพ เพราะไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่ผู้นำต้องคิด ยิ่งโตต้องยิ่งระวัง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่เดือดร้อนภายหลังเพราะรู้ วิธีคิดก่อนที่จะรับอาสาไปช่วยคนอื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTวิธีบริหารลูกน้อง 4 ประเภท ภาวะความต่อเนื่องของความเป็นผู้นำ Leadership Continuum ทำแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความรับผิดชอบต่อสังคม Social resposibility caregories
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เวลาของผู้อื่นก็มีค่า อย่าเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการทำให้เขาเสียเวลา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มนุษย์ที่ดีที่สุด วัดกันที่ไหน? มนุษย์ที่ดีที่สุด คืออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ถึงเส้นชัยเร็วกว่า สบายกว่า เพราะมีวิชาตัวเบา "เลิกแบก แล้วพุ่งตรงไปที่เป้าหมายถึงเร็วกว่าเยอะ"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่รอแล้วนะ มาสร้างนิสัยลงมือทำทันที
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ล้มได้ ก็ลุกได้ แพ้ได้ ก็กลับมาชนะได้ ข้อปฏิบัติเมื่อเราพ่ายแพ้ ที่ทำให้เรากลับมาเป็นผู้ชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTมาร่วมกันโลกสงบสุข สังคมสงบสุข ด้วยแนวคิด 2 อย่า + 3 ยอม
กฎ 10 ข้อ ที่ทำให้คนชอบคุณ จากประธานาธิบดีคนที่ 36 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT รวมวิธีคิด และวิธีทำของคนที่สำคัญ อยากเป็นคนสำคัญ ต้องคิด และทำเหมือนคนที่สำคัญ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการปลูกทัศนคติดี ๆ ให้ชีวิต เพื่อพิชิตความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
คำกลอนสอนใจ มงคล ๓๘ ประการ ข้อแรก ไม่คบคนพาล
นิสัยของผู้นำเขาดูกันที่ไหน? จากสไลด์ที่สวยหรูในห้องประชุม หรือสิ่งที่ตนปฏิบัติกับลูกน้องที่หน้างาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT กลยุทธคิดใหญ่ วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิค 5 ข้อ เราก็ทำได้ไม่ยากเลย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการคิดใหญ่ จากหนังสือ THE MAGIC OF THINKING BIG
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีสร้างความเชื่อมั่น และกำจัดความกลัว จากหนังสือ THE MAGIC OF THINKING BIG
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรักษาโรคแก้ตัวเก่งจากหนังสือ THE MAGIC OF THINKING BIG
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT อยากประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม ต้อง คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำเอาจริงเอาจัง กล้าชนกับทุกอุปสรรคนำพาลูกน้องทำงานให้เกิดสินค้าดี 100% ถ้าเอาจริง เอาจังแล้วละก็จำนวนของเสียเป็น "0" ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
การทำไคเซ็นให้ได้ผลจริง ทำอย่างไร? เข้าใจเรื่องราวไคเซน ง่ายๆ และนำไปใช้ได้จริง
ไม่มีปัญหาจริงหรือ? พฤติกรรมไม่น่ารักของผู้นำ หยุดโยนแล้วช่วย ดีกว่าไหม?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ห้ามพลาด! หัวใจในตำราพิชัยสงครามซุนวู ที่ทำให้รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะความหดหู่ สิ้นหวัง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลักธรรมะตามโพชฌงค์เจ็ด แก้ว 7 ประการสู่ความสำเร็จอันประเสริฐ (จากหนังสือศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่มที่ 1 โดย ธีรทาส)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด เรียนรู้วิธีการสร้างวินัยให้ตนเอง และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วางแผนกลยุทธ Strategic Planning ด้วย Log Frame เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำความเข้าใจกับ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้เข้าใจ...ใน หน้าที่ด้านการจัดการ Management Function จาก Management by Stephen P Robbins
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT OKR's+KPI+BSC+PMS+MBO+Action Plan+..... จะสำเร็จได้อย่างสวยงาม ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้ในทุก ๆ วัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTเราคือใคร ? แล้วใครที่องค์กรต้องการ ? ฅ คน 5 ประเภท เมื่อเกิดปัญหา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ธรรมนูญชีวิต คนไม่หลงโลก ชีวิตที่ไม่ถลำพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความสามารถที่ต้องมีใน VUCA สภาพการทำงาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนสูง ความซับซ้อนมากมาย ยากที่จะคาดเดา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดีขึ้น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หนทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นที่ภาพฝัน แล้วจบลงที่การลงมือทำตามแนวทางอิทธิบาทสี่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTวิธีการเอาตัวรอด จากปัญหาที่รุมเร้า จาก "ออกจากเขาวงกตได้แล้ว Out of the Maze" Spencer Johnson, M.D.
เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก มนุษย์ที่อยู่รอดต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTทักษะที่จำเป็นที่สุดที่ทุกคนต้องมี และต้องรีบพัฒนา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT “ผู้ชนะ คือ ผู้ที่ไม่รู้จักคำว่า ยอมแพ้”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มาดูกันว่า ผู้นำแบบวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT “อย่ายอมแพ้ เพราะโอกาสประสบความสำเร็จจะสูงขึ้นทุกครั้งที่เรา เพิ่มความพยายาม” -จอห์น แนช
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่รู้ ไม่ระวัง รีบเร่ง ลัดขั้นตอน คาดการณ์ผิด เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดจากคน (Human Error)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT “ความสำเร็จมาจากพรสวรรค์เพียงแค่ 1% ส่วนอีก 99% มาจากความพยายาม”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มาร่วมหาคำตอบ เราจัดการไปเพื่ออะไร? และดีที่สุดของการจัดการคืออะไร? การจัดการ 2E
ดีใจที่ได้นำความรู้ และประสบการณ์ มาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดครับ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT “ความแข็งแรงที่สุดอาจไม่ได้ทำให้อยู่รอด หากแต่ว่าเป็นความสามารถในการปรับตัว”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT กันไว้ดีกว่าแก้ เดี๋ยวแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน มาดู 4 วิธีปัองกันอัคคีภัยที่ทุกคนต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มาดูกันให้ชัด ๆ ไปเลยว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ VS ผู้นำที่ยอดแย่ ต่างกันที่ตรงไหน?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำอย่างไรให้ คุณภาพ คือ ภาพของคุณ และความอยู่รอดของคุณTQM Total Quality Management การจัดการคุณภาพโดยรวม
คำเพียงไม่กี่คำ สามารถพลิกชีวิตคน เปลี่ยนคนล้มเหลว ให้ประสบความสำเร็จ เปลี่ยนคนที่ประสบความสำเร็จ ให้กลายเป็นยอดคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ชีวิตที่มีค่า คืออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร โดย Dr.Thong BT ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังจาก HARVARD
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำตัวให้อย่างไร ให้ใคร ๆ ยกย่อง 4 ทำ 4 ไม่ สร้างให้คนศรัทธา
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คำพูดที่คนต้องการฟังมากที่สุดในตอนนี้ เปลี่ยนความคิดลบ ให้เป็นคนคิดบวก คำพูดโน้มใจให้คิดบวก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อหัวหน้าให้โอกาสสุดท้ายเป็นแบบนี้ เรายินดีที่จะรับไหม? ขยัน ตั้งใจ จะได้ไม่ พบกับสถานการณ์แบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่รู้ ไมได้แล้ว 10 กฏความปลอดภัยที่พนักงานทุกคนต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร พนักงานยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ ต้องเก่งเครื่องจักร Jishu Hozen
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขารู้ว่า สำเร็จแน่ แค่ 3 ไม่
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com