ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
บริการจัดฝึกอบรม article

รับบริการจัดฝึกอบรมโดยอาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

  • เราสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก โดยในขั้นตอนการทำงานเราจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ถึงความต้องการ สภาพปัญหาปัจจุบัน ความคาดหวัง และกลุ่มผุ้เรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกแบบหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ และเหมาะกับแต่ละองค์กรของท่านเสมอ
  • เราเน้นการบรรยาย และทำกิจกรรมกลุ่ม (Work shop) โดยผู้เรียนจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของตนเอง และได้ทดลองประยุกต์ใช้เครืองมือต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังจบการบรรยาย
     

ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร (Course outline) ได้ที่หัวข้อหลักในหน้าแรกของ website ที่เมนู หลักสูตรบรรยาย

หรือหากท่านสนใจสอบถามหลักสูตรหรือบริการของเรา

สามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่านได้


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *บริการของเรา

บริการที่ปรึกษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com