ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน ::: 120 วัน article

:: จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน ::: 120 วัน

ISBN           : 978-616-200-012-6
วันที่ผลิต     : 2009-08-31
จำนวนหน้า  : 160
นักเขียน      : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
กลุ่มผู้ใช้     :  ระดับเบื้องต้น
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สีทั้งเล่ม  Barcode: 9786162000126
ขนาด           : 14.5 x 21.0 ซม.
ครั้งที่พิมพ์   : 1
บรรณาธิการ: กรภัทร์ สุทธิดารา
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด 

รายละเอียดหนังสือ

จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

จากการรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ในทำงาน และการปฏิบัติจริง กอรปกับจากการบรรยายให้กับหลายหน่วยงาน ทำให้ได้พบว่า
"จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง ถ้าหากได้มีการวางแผนเป็นอย่างดี และดำเนินงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม" 
 

ซึ่งแนวคิด วิธีการในการดำเนินงานในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดได้ อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยท่านผู้อ่านสามารถนำวิธีการ ตัวอย่างการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเมื่ออ่านจบในแต่ละบท

         หากพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างมากมาย เช่น

         • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าสินค้าให้สูงขึ้น (Quality Improvement)
         • ลดต้นทุนการผลิต เพระของเสีย(Defect) หรืองานรอแก้ไข (Rework) ลดน้อยลง
         • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  (Efficiency) และลดความสูญเปล่า (Wastes)
         • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Sastisfaction) ด้านคุณภาพ และปริมาณ (Quality andQuantity)
         • สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ (Competitive Advantage)
         • สร้างสถานที่ทำงานให้มีความสุขและน่าทำงาน (Happy Workplace)

 "บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และมีผลกำไร ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า และบริการพนักงานทุกคนมีความสุข" 
คือสิ่งที่ผู้บริหาร ทุกคนต้องการสร้างให้เกิดขึ้น การที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน  เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ คือ ขอให้มั่งมีศรีสุขกันทุกวัน ซึ่งเป็นคำอวยพรของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ที่มีให้แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให้ชีวิตได้มีจุดยืนแห่งความผาสุข ไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบจิตให้เกิดความทุกข์ในแบบใดก็ตาม
 
ผลงานหนังสือ

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน
ตอบโจทย์การบริหารหัวหน้างานสายการผลิต
คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit your Job, Follow your Dream)
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership) article
KPI และ Action Plan article
10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างาน ที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลัก เพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน article
หนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้งานได้ทันที
หนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้งานได้ทันที
หนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันทีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com