ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

 

 

 

 

วันที่ 23 มกราคม 2559

กิจกรรมเพื่อสังคม
อ.ทองพันชั่งมอบของให้กับ โรงเรียน บ้านหมื่นจิตร จ.ชลบุรี ค่ะ

 

 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557

ไปสอนหลักสูตร " สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฎิบัติการอย่างหนือชั้น " ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

รายได้จากการบรรยายทั้งหมด ได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 3 ทุนจำนวน 30,000 บาท ค่ะ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ไปสอนหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์"ให้ผู้บริหารคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และมอบค่าบรรยายทั้งหมดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ


 

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ไปสอนหลักสูตร " เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ "ให้นิสิตปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

และมอบค่าบรรยายทั้งหมดเป็นทุนการศึกษาให้กับทางมหาวิทยาลัยครับ

 

 

 

วันที่ 4-5 เมษายน 2555

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

และได้มอบเงินค่าบรรยายทั้งหมดบริจาคให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

 

วันที่ 6-7 มีนาคม 2555

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

และได้มอบเงินค่าบรรยายทั้งหมดบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวไทร

เพื่อใช้ในการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 

 

 

วันศุกร์ที่ 14/10/54

ผมได้ไปร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกับสมาชิกของชมรมกรุงไทยอาสา

ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท

เพื่อร่วมกัน pack ของส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุุทกภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอยุธยา

และได้บริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการสอน เพื่อเข้ากองทุนด้วยครับ

 

 

 

 

 วันที่ 8 กันยายน 2554

ไปสอน Effective action plan

ให้ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมคอนพิวเตอร์ MSIT ม.เกษตรศาสตร์
และมอบค่าสอนทั้งหมดเป็นทุนการศึกษ
าให้กับทางมหาวิทยาลัยครับ

 

 

 

 

 

 
     
     

 

 

ได้รับเชิญเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นรับเชิญ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง ปีการศึกษา 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ วิทยากรบรรยาย

หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหาร"

หลักสูตรการอบรม ผบก รุ่นที่ 24/53

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 
 
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553
 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลไคเซ็นยอดเยี่ยม
าคอุตสาหกรรมประจำปี 2554
ในงานประชุมวิชาการวิศวอุตสาหการแห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ที่โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
บรรยาย หัวข้อเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ"
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มอบรายได้ทั้งหมด เพื่อเป็นทุนการศึกษากับนักศึกษา

 

 

 

 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2553

ได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจำปี 2553“

จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

รูปรับโล่ห์รางวัลความสำเร็จในวิชาชีพ ของศิษย์ราม

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี มหาวิทยาลัย รามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com