ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
ตอบโจทย์การบริหารหัวหน้างานสายการผลิต

ตอบโจทย์การบริหารหัวหน้างานสายการผลิต

รหัส : 45802
ISBN:9786163020765
ผู้แต่ง : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
จำนวนหน้า : 132 หน้า

ราคาปก 120.00 บาท 

 

รายละเอียดหนังสือ

การแข่งขันในธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น องค์การที่จะเติบโตได้ ต้องสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ

ที่ลูกค้าต้องการเป็นอันดับแรก และต้องเหนือกว่าคู่แข่งแบบทิ้งกันไม่เห็นฝุ่น โดยการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด และคุณภาพสูงที่สุด

การบริหารการผลิต เป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องศึกษา และปรับปรุงระบบการผลิตสินค้า และบริการอย่างจริงๆ จังๆ 

หนังสือเล่มนี้ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา เทคนิค เครื่องมือ ที่เป็นที่นิยมและมีความทันสมัย  จากการปฏิบัติจริง

สอดแทรกผ่านกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรมทำให้อ่านง่ายและแฝงคมคิดสะกิดใจ ถ่ายทอดประสบการณ์จากประสบการณ์ในการทำงานโดยตรง จากการบรรยาย และให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่า
15 ปี
ผลงานหนังสือ

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน 120 วัน
คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit your Job, Follow your Dream)
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership) article
KPI และ Action Plan article
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน ::: 120 วัน article
10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างาน ที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลัก เพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน article
หนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้งานได้ทันที
หนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้งานได้ทันที
หนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันทีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com