ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article

ชื่อหลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage Your Time Manage Your Success)

*** หลักสูตรนี้ได้เคยบรรยายให้กับ องค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น

- บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) จำนวน 4 รุ่นๆละ 2 วัน

- บริษัท โคเน่ จำกัด มหาชน

- สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

หลักการ และเหตุผล


 ท่านเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างหรือไม่?

“ฉันอยากจะมีเวลาซักวันละ 30 ชั่วโมง”

“ฉันอยากมีความสุขกับชีวิตมากกว่านี้”

“ฉันมักจะถูกไฟลนก้นอยู่เสมอ”

“ฉันหาสมดุย์ของชีวิตการทำงาน และครอบครัวไม่ได้” 

“ฉันเครียดเหลือเกินแล้วใช่ไหมเนี้ย?”

“แล้วฉันจะบริหารชีวิตอย่างไรดีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ?”

เวลา คือสิ่งที่สำคัญ เพราะแล้วหมดไป มีเงินเท่าไรก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน 

แต่ทำไม? บางคนถึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น และการงานก็เจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับใครอีกหลายคน ที่ต้องทำงานกลับบ้านดึก หอบงานกลับไปทำต่อที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว


วัตถุประสงค์


1. เพื่อสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการปฏิบัติงาน และชีวิตครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยที่เหนื่อยน้อยลง
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สูงขึ้น
5. เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง และครอบครัว


หัวข้อการบรรยาย


1. แนวความคิด  ความสำคัญ ของการบริหารเวลา
2. วิเคราะห์ภาพรวมการใช้เวลา  การประเมินการใช้เวลา
3. การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบรรลุเป้าหมาย
4. การค้นหาหัวใจของการทำงาน
5. การจัดลำดับความสำคัญของงาน
6. การประยุกต์ใช้กฏ 80 : 20  เพื่อบริหารเวลา  และสร้างความสำเร็จ
7. การจัดตารางเวลา
8. การบริหารเวลากับการทำงานเชิงรุก (Proactive)
9. การจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของการบริหารเวลา
10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในงาน
11. การปรับปรุงการใช้เวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
12. การสร้างสมดุลย์ระหว่างการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
13. การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
14. สรุป บันได 6 ขั้นสู่สุดยอดนักบริหาร จัดการเวลา


สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ


1. แนวคิด และวิธีการบริหารเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. วิธีการวางแผนการใช้เวลา
3. วิธีการสร้างสมดุลย์ระหว่างการทำงาน และครอบครัว
4. เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบริหารเวลา
5. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหาร และนักจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
 

 จุดเด่นของหลักสูตร


 เน้นการบรรยาย และทำกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้เรียนจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารเวลาของตนเอง และได้ทดลองใช้เครืองมือในการบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังจบการบรรยาย
 

ลักษณะการบรรยาย 


บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

วิทยากร คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิตและการจัดการ

ผู้เขียนหนังสือ
1. การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
2. จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
3. 10 ยอดคุณสมบัตหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรใหม่
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com